Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Návrh vědeckého stanoviska EFSA k přepočtu kalcium-L-methylfolátu a glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové na ekvivalenty folátu do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k přepočtu kalcium-L-methylfolátu a glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové na ekvivalenty folátu

Vydáno: 24.5.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání komentářů: 8. června 2022

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, v němž hodnotí vědecké důkazy pro stanovení přepočítacího koeficientu methyl-folátu vápenatého a glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové (dále souhrnně označovaných jako 5-MTHF) na ekvivalent folátů (dietary folate equivalent - DFE). Tento dokument poskytuje vědecké doporučení k odvození přepočítacího koeficientu, který umožňuje vyjádřit množství v µg 5-MTHF přidaného do potravin jako µg DFE.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 8. června 2022 (za čas uzávěrky se považuje 23:59 SEČ). Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na číslo řádku a strany, ke které se připomínky vztahují.

Další údaje nebo soubory na podporu připomínek lze předložit s využitím příslušné funkce v digitálním formuláři a pojmenováním souboru tak, aby bylo možné na příslušnou připomínku snadno odkázat.

Všechny připomínky budou zohledněny, pokud:
- budou předloženy do uzávěrky konzultace;
- budou dokončeny (připomínky ve stavu "návrh" nebudou přijaty);
- budou předloženy v souladu s pokyny a příslušnou funkcí nástroje (bohužel nelze přijímat připomínky zaslané e-mailem);

Návrh dokumentu, přístup k on-line formuláři pro zaslání připomínek a veškeré další informace najdete na portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021