Bezpečnost potravin

Návrh limitů pro dioxiny a furany

Vydáno: 8. 12. 2004
Autor:

Podle vydaného pracovního dokumentu EK jsou navrženy maximální přípustné hodnoty pro dioxiny a furany, pro dioxinům podobné PCB a pro jejich celkový obsah. Jedná se o výchozí hodnoty pro jednání.

Evropská komise vydala pracovní dokument s navrženými maximálními přípustnými hodnotami pro dioxiny, furany a dioxinu podobné PCB v potravinách, který bude výchozím materiálem pro diskuse.
Vyšší hodnoty mají být přípustné pro játra a ryby, nižší pro mléko a vepřové maso. Kromě hodnot pro jednotlivé výše uvedené látky je stanoven i limit pro jejich celkové množství.

Játra

6 pg/g tuku pro dioxiny a pro furany

12 pg/g tuku pro dioxinu podobné PCB

Ryby a výrobky z ryb

8 pg/g čerstvé hmoty pro oba typy kontaminantů hmoty pro oba typy kontaminantů

Hovězí a telecí maso

5 pg/g tuku hmoty pro oba typy kontaminantů

Drůbež

4 pg/g tuku hmoty pro oba typy kontaminantů

Vepřové

1,75 pg/g tuku hmoty pro oba typy kontaminantů

Celkové maximální přípustné množství má být:
1,5 pg/g tuku u rostlinných olejů,
10 pg/g tuku u rybích olejů, které jsou mnohem více kontaminovány,
1,75 pg/g tuku u vepřového masa
5 pg/g tuku u hovězího a telecího
5 pg/g tuku u vajec.

Další informace:
První vědecké kolokvium pořádané EFSA
EFSA ustavil pracovní skupinu pro problematiku furanu v potravinách
Stanovisko FDA k otázce obsahu furanu v potravinách

EU Food Law, 2004, č.187, s. 5