Bezpečnost potravin

Natura 2000 má chránit živočichy a rostliny na 800 stanovištích

Vydáno: 14. 12. 2004
Autor:

Rozloha většiny z nich nepřesáhne 20 hektarů, půjde například o louky či úseky lesů.

Do roku 2010 vznikne na českém území víc než 800 nových chráněných území typu Natura 2000. Rozloha většiny z nich nepřesáhne 20 hektarů, půjde například o louky či úseky lesů. Chráněny budou například i věže či půdy zámků, kde žijí netopýři. Seznam stanovišť zvláště chráněných živočichů a rostlin ve středu projedná vláda. Potom soupis poputuje do Bruselu. Stát bude muset zajistit ochranu stanovišť do šesti let po schválení seznamu Evropskou komisí.
Evropsky významné lokality pokryjí přibližně 9,3 procenta území. Dvě třetiny z nich překrývají již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území se tak podle ministerstva životního prostředí reálně zvýší o tři procenta území republiky. Většina lokalit bude mít po vyhlášení charakter přírodní památky, bude se na ně tedy vztahovat nejmírnější ochranářský režim.
Ochrana stanovišť bude fungovat v podobném režimu, který už platí nebo vbrzku začne platit pro ptačí území Natura 2000. Ekologové jich vybrali a Evropské komisi předložili 41. Ochranu území Natura 2000 vyhlašuje vláda zvláštním nařízením. Ve středu kabinet vydá nařízení pro poslední skupinu čtyř desítek ptačích území. Zatím neschválila dva návrhy, a to vytyčení Heřmanského stavu na Karvinsku, kde má vyrůst průmyslová zóny Lutyně, a Českobudějovických rybníků. Proti jejich zařazení do sítě Natura je ministerstvo zemědělství kvůli rybářským chovům.
Ochranný režim v ptačích oblastech bude méně přísný než v současných chráněných územích. Na všech územích bude stát podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Tam, kde by vlastník byl přece jen nějakým způsobem omezen, má nárok na kompenzace.
Státům, které o ochranu lokalit soustavy Natura 2000 dostatečně nepečují, hrozí ze strany Evropské komise citelné sankce, může být ohroženo i čerpání prostředků z evropských fondů. Protože stát už Bruselu seznam ptačích oblastí nahlásil, může se podle ministerstva stát, že Evropská komise bude vyhlášení Českobudějovických rybníků a Heřmanského stavu po České republice vymáhat.
Soňa Remešová

http://www.ekolist.cz
EkoList, 13. 12. 2004