Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nastal čas snížit, nahradit a přehodnotit používání antimikrobiálních látek u zvířat do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Nastal čas snížit, nahradit a přehodnotit používání antimikrobiálních látek u zvířat

Vydáno: 30.1.2017
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřady EMA a EFSA vydaly společné vědecké stanovisko k opatřením, která mají snížit používání antimikrobiálních látek v chovu zvířat v EU.Snížení používání antimikrobiálních látek (antimikrobik) u zvířat určených k produkci potravin, jejich nahrazení tam, kde je to možné a přehodnocení systému produkce hospodářských zvířat, má zásadní význam pro budoucnost zvířat a veřejného zdraví.

Antimikrobiální rezistence (AMR) je jedním z nejzávažnějších celosvětových problémů v oblasti veřejného zdraví a používání antimikrobik u zvířat k tomuto problému přispívá. Zásadní je proto snížit používání antimikrobik při léčbě infekčních onemocněních u zvířat jen na nezbytné minimum.

Odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) přezkoumali opatření přijatá Evropskou unií (EU) k redukci používání antimikrobik u zvířat, a upozorňují na to, že neexistuje jedno univerzální řešení. Úspěšné strategie jsou založeny na integrovaném a mnohostranném přístupu, který zahrnuje lokální systém živočišné produkce a všechny zainteresované subjekty - od státních orgánů po farmáře.

"Je jasné, že strategie, které jsou již dostupné, mohou být ihned uplatněny a budou mít pozitivní dopad na úroveň antimikrobiální rezistence. Zároveň ale potřebujeme inovativní řešení - musíme najít alternativní způsoby k prevenci a léčbě bakteriálních infekcí u zvířat" řekl výkonný ředitel EFSA, Dr. Bernhard Url.

Profesor Guido Rasi, výkonný ředitel agentury EMA uvedl: "V současné době je jen málo nových antibiotik v procesu vývoje, a proto je nutné, ty které máme k dispozici, používat zodpovědně jak u lidí, tak i u zvířat. Shromažďování údajů o AMR a spotřebě antibiotik je klíčem k zavedení účinných opatření ke kontrole AMR a udržení účinnosti antimikrobiálních látek ve prospěch veřejného zdraví a zdraví zvířat".

Opatření

Kontrolní strategie, které jsou důležitými hnacími prvky ke změně, zahrnují stanovení národních cílů ke snížení používání antimikrobiálních látek.

Používání antimikrobik u zvířat by mělo být sníženo na minimum, které je nezbytné pro léčbu infekčních onemocnění. Pokud nejde o výjimečné případy, mělo by být od používání antimikrobik při prevenci takovýchto onemocnění upuštěno ve prospěch alternativních řešení.

Kriticky důležitá antimikrobika určená pro humánní medicínu, by měla být u zvířat používána pouze v krajním případě.

Existují alternativy k antimikrobikům, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují zdraví zvířat, a tím i snižují potřebu používání antimikrobiálních látek; jedná se o vakcíny, probiotika, prebiotika, bakteriofágy a organické kyseliny.

Snížení používání antimikrobiálních látek a hledání alternativ však nestačí. Je potřeba přehodnotit systém produkce hospodářských zvířat zavedením zemědělských postupů, které by bránily zavlečení a šíření nákazy do hospodářství a zvážení zavedení alternativních zemědělských systémů, které jsou udržitelné při sníženém používání antimikrobiálních látek. Vzdělávání a zvyšování povědomí o AMR by mělo být zaměřeno na všechny úrovně společnosti, zejména však na veterináře a farmáře.

Jaký je dopad na zvířata a potraviny?

Experti dospěli k závěru, že je odůvodněné předpokládat, že snižování používání antimikrobiálních látek u zvířat určených k produkci potravin povede k celkovému snížení antimikrobiální rezistence u příslušných bakterií, a také u odvozených potravinářských výrobků.  

Avšak kvůli nedostatku dat nemohli experti kvantifikovat dopad snižování množství antimikrobik (nebo používání alternativ k antimikrobikům) na úroveň antimikrobiální rezistence u zvířat určených k produkci potravin a u potravin.

Další kroky

V únoru 2017 EFSA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejní svou výroční zprávu o úrovni antimikrobiální rezistence v potravinách, zvířatech a lidech v celé EU.

EFSA, EMA a ECDC vypracovávají zprávu, která hodnotí vztah mezi spotřebou antimikrobiálních látek a rozvojem rezistence u bakterií zjištěných u zvířat a lidí. Zpráva má být zveřejněna koncem července 2017.

Do konce roku 2017 všechny tři úřady navrhnou seznam ukazatelů umožňujících manažerům rizika sledovat snižování antimikrobiální rezistence a používání antimikrobiálních látek u lidí, zvířat určených k produkci potravin a potravin.

DokumentyZdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021