Bezpečnost potravin

Naše potraviny jsou bezpečné a kvalitní

Vydáno: 25. 5. 2006
Autor:

Informovat spotřebitele o kvalitě a zdravotní nezávadnosti našich potravin bylo jedním z cílů uplynulých Dnů bezpečnost potravin, které letos poprvé organizovalo Informační centrum bezpečnosti potravin Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Ministerstva zemědělství a zdravotnictví vypracovala v posledních dvou letech společný program týkající zdravých potravin a racionální výživy. Role zdravotníků spočívá v tvorbě technických norem týkajících se např. mikrobiologických požadavků na potraviny, aditivních látek či látek cizorodých. Kromě toho hygienici sledují stravovací služby; ze 140–145 000 infekčních onemocnění za rok, která se musejí povinně hlásit, připadá na alimentární nákazy asi 73 000. Z nich asi 30 000 připadá, zejména v poslední době, na kampylobaktery, dalších zhruba 32 000 infekcí je vyvoláno salmonelami. Klesá počet případů hepatitidy A, většinou jde o onemocnění dovezená z dovolené, zejména ze zemí bývalé Jugoslávie, Egypta a Slovenska. Česká republika má velmi dobrý systém hlášení infekčních nemocí, který postrádá řada vyspělých států EU.

 

Z kontrolované potravinářské produkce jsou největší problémy s cukrářskými výrobky, kdy z hygienicky odebraných vzorků má obvykle 18 až 23 % zvýšený celkový počet mikroorganismů (CPM). Problémy s tímto ukazatelem mají i výrobky studené kuchyně, zejména saláty.

 

Přísné rozlišení mezi bezpečností potravin a jejich kvalitou požaduje ředitel Potravinářské komory ČR. Bezpečnost je podle něj samozřejmost vyžadovaná legislativou. Kvalita se však týká senzorických vlastností výrobku a jeho výživové hodnoty. Spotřebitel by se měl v záplavě výrobků orientovat nejen podle jejich ceny, ale měl by možnost zjistit si na etiketě zemi původu výrobku a která firma jej vyrobila.

 

 K tomu má sloužit kampaň Najdi si svého výrobce, která běží na internetových stránkách Potravinářské komory a informuje spotřebitele o jednotlivých tuzemských producentech potravin a jejich výrobcích.

 

Informovat spotřebitele o kvalitě a zdravotní nezávadnosti našich potravin bylo jedním z cílů uplynulých Dnů bezpečnost potravin, které letos poprvé organizovalo Informační centrum bezpečnosti potravin Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Dny by se měly stát každoroční květnovou tradicí, jejímž výsledkem bude poučený spotřebitel, který bude vědět, jak se má při nákupu potravin chovat, čeho si všímat a jak reagovat.

 

 

Zdroj: vetweb.cz/IC BP, 23. 5. 2006