Bezpečnost potravin

Nároky postižených povodní – pokyny

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

pojištění; škody; povodně; pracovní volno; mzda

Nároky postižených povodní
1. Pojistnou událost ohlašte své pojišťovně co nejrychleji. Infolinky pojišťoven najdete např. na internetové adrese: http://www.infopovodne.cz
2. Jestliže potřebujete následky povodně odklízet dříve, než přijde situaci posoudit likvidátor, nezapomeňte škodu na majetku zdokumentovat – vyfotit, natočit na kameru nebo si zajistit svědky
3. Jestliže se rozhodnete postavit si nový dům v rizikové oblasti, nezapomeňte, že vaše pojistka bude nákladnější o „rizikovou přirážku“
4. Jestliže vám voda vzala i pojistnou smlouvu, obraťte se na vaši pojišťovnu. Ta má uschovaný její originál
5. Jestliže se kvůli následkům záplav nemůžete dostat na pracoviště, máte nárok na pracovní volno, prokážete-li, že jste se na místo nemohli dostavit jiným způsobem
6. Jestliže bydlíte v podnájmu a váš byt byl záplavami poničen, máte nárok na slevu na nájemném
7. Jestliže jste bydleli v pronajatém domě nebo bytě, který voda zcela zničila, nejste povinni dále platit nájemné
8. Zaměstnavatel vám k odklízení následků katastrofy může poskytnout volno. Nemáte však nárok na placené volno, jestliže to vnitřní předpisy firmy neříkají jinak
9. S vaším nadřízeným se můžete domluvit na tom, že práci, kterou jste kvůli likvidaci následků povodně nevykonali, vykonáte jindy.

LN, 2002, 22.8., s. 14 (Mik)