Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Národní zákazy GM potravin a krmiv v nedohlednu do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Národní zákazy GM potravin a krmiv v nedohlednu

Vydáno: 10.11.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 8. 11. 2015.

To, co se očekávalo, se také stalo. Evropský parlament (dále jen EP) zamítnul návrh předpisu Evropské komise (dále EK) týkajícího se národních zákazů dovozu a zpracování geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravin a krmiv v rámci EU. A to poměrně jednoznačně 619 hlasy (z celkových 751). Jeden z evropských poslanců to dokonce komentoval slovy, že nikdy nezažil takovou shodu mezi poslanci na půdě EP. Za zamítnutím návrhu EK jsou obavy z negativního vlivu na vnitřní jednotný trh EU a nesouladu s pravidly WTO.

Zástupci jednotlivých relevantních výborů EP volají po vytvoření nového návrhu, který by zaručil nenarušené fungování jednotného trhu EU a zároveň umožnil zakázat dovoz a zpracování GM potravin a krmiv na území příslušného státu, pokud si to dotčená země přeje.

Záměr je jasný, realizace však obtížná. EK svým návrhem jistě nezamýšlela narušit jednotný trh EU. Hlavním problémem je fakt, že se situace nedá vyřešit jinak, než obejitím odborné stránky věci, tj. vědeckých poznatků v oblasti GMO.

EK i přes nesouhlasné vyjádření většiny poslanců EP svůj návrh považuje za dobrý a účelný, a měnit jej nechce. O definitivním osudu návrhu předpisu tak zřejmě nakonec rozhodnou samotné členské státy při jednání na úrovni Rady ministrů. S ohledem na jejich dřívější kritiku to vypadá na zamítnutí návrhu.

Možná je to i součást promyšlené strategie EK – vyjít vstříc členským státům, které volaly po řešení v oblasti národních zákazů GMO, i když s předem známým (nulovým) výsledkem.

Pozn.: O problematice národních zákazů GM potravin a krmiv Biotrin informoval již dříve - viz články ze dne 17.9.20155.8.2015, 17.6.2015 a 30.4.2015.


Zdroj:
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/meps-reject-half-baked-eu-commission-gmo-opt-out-plans 


Převzato z: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018