Bezpečnost potravin

Nařízení o varovných vývěskách v Rakousku

Vydáno: 4. 4. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví musí být v maloobchodě u kasy v případě výskytu potraviny nebezpečné pro zdraví vyvěšeny dobře čitelné informace pro spotřebitele.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví vydalo národní „Nařízení o informacích pro veřejnost v maloobchodě“ (BGBl II Nr. 334/2011), které vzniklo jako reakce na případ listerií v tvarohu v r. 2010. Podle tohoto nařízení musí potravinářský podnikatel informovat spotřebitele o zdravotně závadných potravinách a o nebezpečí ohrožení velké skupiny osob (epidemie). Právní základ pro to je stanoven v novém odstavci rakouského „zákona o bezpečnosti potravin a ochraně spotřebitele“ (LMSWG § 38 odst. 4).
Původně bylo navrhováno, že spotřebitel má být informován vývěskou u vchodu a u regálů, ale v konečném znění je k vyvěšení určeno místo u pokladen. Vývěska má být zpřístupněna ve všech podnicích, kterými byla příslušná potravina uváděna do oběhu. Má mít formát nejméně A4 a velikost písmen (malých) nejméně 5 mm. Musí na ní být uvedeno:
–      název potraviny,
–      výrobce (dovozce, distributor…),
–      důvod zdravotní závadnosti,
–      varování spotřebitelů před konzumací,
–      informace, že varování neznamená, že závada byla způsobena 
        uvedeným výrobcem…,
–      provedená nebo zamýšlená opatření.

Časová lhůta trvání vyvěšení je:
–      u balených potravin až do doby spotřeby uvedené na obalu,
–      u nebalených potravin do konce předpokládané trvanlivosti,
–      nejdéle dva týdny
Pokud podnikatel s potravinami má svou internetovou stránku sloužící k distribuci na dálku, musí informaci zveřejnit na této stránce.
Obdobné informace musí být vyvěšeny v případě propuknutí onemocnění podle § 43 odst. 2.
Ernährung, 35, 2011, č. 12, s. 541

Objednávka kopie článku

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.