Bezpečnost potravin

Nařízení 646/2007/ES k ověření výskytu salmonely

Vydáno: 2. 8. 2007
Autor: pospisilova

Obsažený  vyšetřovací program má ověřit účinek nařízení 2160/2003/ES na snížení výskytu salmonely v hejnech brojlerů.  

Aby bylo možno splnit cíl stanovený v nařízení 2160/2003 ohledně snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u hejn brojlerů na max. 1 % do r. 2011, byl v souladu s rozhodnutím 2005/636/ES prováděn průzkum výskytu v hejnech brojlerů. Úřad EFSA přijal v březnu 2007 zprávu s odhady výskytu salmonel na základě analýzy průzkumu v letech 2005-2006. Jako prováděcí předpis k nařízení 2160/2003 bylo vydáno nařízení 1091/2005 obsahující program na tlumení výskytu salmonel. Toto nařízení je novým nařízením 646/2007/ES od 1. 7. 2007 zrušeno a nahrazeno. Nové nařízení 646/2007 obsahuje v příloze Vyšetřovací program potřebný k ověření, zda bylo dosaženo cíle ES.
Další informace: