Bezpečnost potravin

Nanotechnologie v zemědělském a potravinářském sektoru

Vydáno: 2. 12. 2006
Autor:

Jsou k dispozici dvě publikace zaměřující se na současné i budoucí využití nanotechnologie v agro-potravinářském sektoru.

Institut potravinářských technologů v USA (IFT) publikoval souhrn vědeckých poznatků  (Scientific Status Summary, SSS), které se týkají aplikace nanotechnologie v potravinářském průmyslu. Jde o přehledovou práci, ve které jsou uvedeny současné poznatky o této technologii i možnosti jejího využití v praxi. Jsou nastíněny rovněž možnosti jejího využití v budoucnu. Práce se nezabývá problematikou bezpečnosti nanotechnologie, té bude věnována samostatná publikace. SSS pod názvem “Funkční materiály v potravinářské nanotechnologii” je k dispozici v příloze 1.
Zájemcům o další informace týkající se nanotechnologie v potravinářských a zemědělských systémech je doporučen materiál vydaný Ministerstvem zemědělství USA (USDA-CSREES; příloha 2).

Příloha 1: Functional Materials in Food Nanotechnology (pdf, 895 kB)
Příloha 2: Nanoscale Science and Engineering for Agriculture and Food Systems (pdf, 609 kB)

IFT