Bezpečnost potravin

Nanotechnologie pomáhá rychleji detekovat priony

Vydáno: 19. 12. 2008
Autor:

Američtí vědci vyvinuli přístroj na rychlejší detekci i velmi nízké koncentrace prionů v solném roztoku.

Testování skotu na bovinní spongioformní encefalopatii (BSE) je zdlouhavý proces, který jen občas rezultuje ve správnou diagnózu. Vědci z New Yorku za finanční podpory National Research Initiative of the U.S. Department of Agriculture´s Cooperative State Research (CSREES) vyvinuli nový přístroj, s jehož pomocí je možné provádět rychleji, snadněji a efektivněji test na BSE.
 
Nový přístroj cíleně zasahuje priony, které způsobují onemocnění BSE. Priony jsou abnormálně strukturované proteiny, které vznikají konverzí normálních bílkovin. Priony jsou také odpovědné za jiné formy neurodegenerativních onemocnění jako jsou scrapie u ovcí a Creutzfeld-Jakobova choroba u lidí. K manifestaci prvních klinických symptomů onemocnění zpravidla dochází až po uplynutí několika let přítomnosti prionů v organismu. Účinnější metoda detekce prionů je nezbytná z důvodu zmírnění strachu lidí, zajištění bezpečnosti národních zásob potravin a podpory mezinárodních obchodních aktivit.
 
Harold Craighead a jeho kolegové z Cornell University vyvinuli nanorezonátory – malé přístroje, které fungují jako tuningované vidličky s měnící se roztečí v závislosti na zvyšující se koncentraci. Craigheadova pracovní skupina, ve spolupráci s Richardem Montanou z Inovative Biotechnologie International Inc., modelovala přístroj podle předlohy – podobného přístroje určeného na detekování bakteriálních patogenů. V okamžiku, kdy jsou priony odhaleny, dojde v přístroji ke změně vibrační rezonanční frekvence.
 
V experimentálních pokusech senzor dokázal detekovat priony v koncentraci tak malé jako jsou 2 ng/mL, což představuje doposud nejnižší naměřenou limitní hranici. V současné době dokáže přístroj detekovat priony pouze v solném roztoku. Vědci se nyní snaží rezonátor upravit tak, aby bylo možné prokázat přítomnost prionů v komplexnějším roztoku jakým je krev.
Cílem vědeckého týmu je vytvořit automatizovaný přístroj, který by byl schopen rychle detekovat přítomnost prionů v krvi dojnic z běžného chovu. „V tomto okamžiku testujeme krávy až když se u nich onemocnění manifestuje navenek, ale to již se u nich jedná o pokročilé stádium choroby. Ideální je testovat krávy mnohem dříve. Rezonátory by mohly být jednou cestou jak to udělat".
 
Nanotechnology helps detect prione faster
Feedstuffs, 80, 2008, č. 43, s. 12