Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nález reziduí leukomalachitové zeleně ve svalovině vzorku pstruhů do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Nález reziduí leukomalachitové zeleně ve svalovině vzorku pstruhů

Vydáno: 30.1.2017
Tisk článku
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 30. 1. 2017.Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina vydala na konci loňského roku zákaz uvádění pstruhů ze sádek v Pravíkově na Pelhřimovsku do oběhu z důvodu nálezu reziduí leukomalachitové zeleně (LMG) ve svalovině vzorku pstruhů odebraného v rámci provádění monitoringu cizorodých látek v potravinách a surovinách živočišného původu.

Malachitová zeleň a leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům. Laboratorními vyšetřeními bylo zjištěno překročení rozhodovacích limitů pro ryby ve velké míře, vzorky nevyhověly validačním parametrům dle Rozhodnutí Komise 2002/657/EC a byl překročen maximální reziduální limit pro rezidua malachitové zeleně. Na základě výše uvedeného bylo správním orgánem s účastníkem řízení ve věci zahájeno správní řízení a současně rozhodnuto v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o vydání předběžného opatření, které bylo pro zajištění účelu tohoto řízení neodkladně nutné a následně byl zákaz uvádění do oběhu  vydán formou mimořádných veterinárních opatření.

S rezidui malachitové zeleně jsme se u tržních ryb setkávali v uplynulých letech sporadicky, díky systému kontrol jsou případy odhalovány a řešeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví zákazníků.


Zdroj: SVS

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Malachitová zeleň

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021