Bezpečnost potravin

Nakládání s živočišným odpadem po povodních

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

nakládání se živočišným odpadem, směrnice státní veterinární správy

Státní veterinární správa vydala pro veterinární správy zásady nakládání se znehodnocenými potravinami a surovinami živočišného původu z oblastí postižených záplavami. Mluvčí SVS Josef Duben uvedl, že obce ve spolupráci s veterináři mají informovat občany o nutnosti likvidace zatopených potravin a organizovat jejich svoz a likvidaci asanačními podniky. Odpad živočišného původu včetně znehodnocených potravin by se neměl dostat do komunálního odpadu. Městská veterinární správa v Praze vypracovala plán pro odstraňování živočišných odpadů a seznámila s ním prostřednictvím ministerstva vnitra jednotlivé městské části. V případě menšího množství mají lidé tyto materiály shromažďovat na určených místech. V případě větších objemů může požádat dotyčný krizový štáb o pomoc armádu, která je pro tyto případy vybavena.
LN, 20.8. 2002, s. 5 (Vo)