Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb. - aktualizováno do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Nahlašování vybraných potravin dle nařízení vlády č. 211/2014 Sb. - aktualizováno

Vydáno: 10.10.2014
Tisk článku
Autor: SZPI
Informace SZPI ze dne 10. 10. 2014.
Dne 2. 10. 2014 bylo vydáno nařízení vlády č. 211/2014 Sb., které stanovuje rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor.
Nařízení vlády nabývá účinnost prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Česká republika tímto využívá možnosti stanovené čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu.
Cílem nařízení vlády je zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu intrakomunitárního obchodu a dovozu potravinářského zboží do České republiky.
Nařízení vlády se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.
Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení.
Seznam potravin rostlinného původu, na které se nařízení vlády vztahuje:
a)    čerstvé ovoce druhu
 1. broskve,
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. jahody,
 5. meruňky,
 6. slívy a švestky a
 7. třešně,
b)    čerstvou zeleninu druhu
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky salátové,
 4. saláty, pekingské zelí a chřest,
 5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,
c)   brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle nařízení vlády poskytnout dozorovému orgánu:
 • druh potraviny přicházejícího na místo určení, 
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,
 • adresa místa určení a příjemce potraviny
 • předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení bez daně z přidané hodnoty[1]

Postup informování:
Informace o příchodu potraviny musí PPP doručit na příslušný krajský inspektorát SZPI, a to ve formě listinné nebo způsobem umožňující dálkový přenos dat, a to nejméně 48 hodin před příchodem potravin na místo určení.
Pro nahlášení potraviny se použije webový formulář na stránkách SZPI:
Postup pro registraci nahlašovatele potraviny a pro nahlášení potraviny:

1. Registrace

Registrace se provede na adrese: http://www.szpi.gov.cz/registrace-dovozce.aspx
Všechny kolonky ve formuláři jsou povinné.
Po odeslání formuláře tlačítkem „Registrovat“ se odešle na uvedený kontaktní mail registrační formulář. Jeho potvrzením se registrace dokončí.
 2. Nahlašování potravin
Nahlášení potravin se provádí na adrese: http://www.szpi.gov.cz/dovozy-prihlaseni.aspx a to po uvedení mailu uvedeného do registračního formuláře a hesla vygenerovaného systémem, které bylo zasláno na mail uvedený v registračním formuláři.
Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné a bez jejich vyplnění se formulář neodešle.
Příjemce potraviny - vyplňuje se automaticky, dle registračních údajů nahlašovatele potraviny
Místo určení potraviny
Stejné jako adresa příjemce = zatrhávací okénko
 • pokud zůstane zatržené, je místem určení potraviny adresa nahlašovatele potraviny.
 • Pokud se zatržítko odstraní, objeví se kolonky k vyplnění:
Název, , Adresa, Číslo popisné, obec, PSČ, Kraj – název firmy, IČ, adresa, číslo popisné, obec, PSČ a kraj pro místo určení potraviny
Odesílatel potraviny
Položky Název, Adresa, Číslo popisné, Obec, PSČ, Země – jsou povinné
Informace o zásilce
Druh potraviny – vybere se z rolovacího seznamu
 • Komodity jsou stanoveny nařízením vlády 211/2014
Země původu – vyplní se země původu potraviny, nikoli země odkud je potravina odesílána
Množství – vyplní se množství v kg – v rolovacím seznamu jednotek jsou vzhledem ke stanoveným komoditám zatím jen kg
Předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určení (bez DPH) – jde o cenu, za kterou dodavatel prodává potravinu příjemci v místě určení, cena se uvede v Kč/kg. Jednotka je uvedena v rolovacím seznamu, kde je v současné době uvedeno pouze „Kč/kg“.
Další kolonky KN, Název potraviny, Výrobce, Číslo šarže, DMT, DP, Počet balení a Druh balení – jsou nepovinné
3. Po vyplnění všech povinných kolonek se zmáčkne tlačítko „Odeslat“

4. Na mail nahlašovatele potraviny přijde potvrzovací mail s přiděleným registračním číslem a zároveň se nahlášená potravina objeví v Seznamu nahlášení, kde je vidět Datum podání hlášení, Registrační číslo, Odesílatel, Druh potraviny, Země původu a Datum příchodu potraviny. Nahlášení potraviny se automaticky odešle na příslušný inspektorát.

5. V části Změna údajů, hesla si nahlašovatel může změnit údaje, které vyplnil při registraci a které se automaticky vyplňují do hlášení potraviny. Zároveň lze změnit heslo vygenerované systémem.

 
V případě nefunkčnosti systému využijte pro nahlášení potraviny excelovou tabulku „Nahlášení potravin-formulář“, která je ke stažení na webu SZPI v části Dokumenty ke stažení >Dokumenty - Dovoz. Tuto tabulku je po vyplnění nutné odeslat podle místní příslušnosti na příslušný inspektorát SZPI.
K zaslání nahlášení potraviny využijte následující adresy:
Kraj, ve kterém je místo určení potraviny
Inspektorát
Kontaktní adresa
Jihomoravský
Brno
Zlínský
Olomoucký
Olomouc
Moravskoslezský
Pardubický
Hradec Králové
Královéhradecký
Vysočina
Tábor
Jihočeský
Plzeňský
Plzeň
Karlovarský
Středočeský
Praha
Praha
Liberecký
Ústí nad Labem
Ústecký

Do „předmětu“ mailu napište „nahlášení potraviny dle NV 211/2014“
Pokyny k vyplnění jednotlivých kolonek jsou součástí excelového formuláře pro nahlášení potraviny.

[1] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty
Velikost souboru: 20,3 KB, formát: xlsx


Zdroj:  SZPI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021