Bezpečnost potravin

Nadměrný obsah dioxinu v játrech

Vydáno: 13. 2. 2009
Autor:

Již ve třech spolkových zemích Německa byl prokázán zvýšený obsah dioxinu u jaterní tkáni ovcí.

Hannover (aho/lme) – Dolnosaské ministerstvo výživy, zemědělství, ochrany spotřebitele a rozvoje venkova nechalo analyzovat vzorky více než 70 jater z ovcí na obsah dioxinu a dioxinu podobných polychlorovaných bifenylů (dl-PCB). Vzorky byly odebrány od zvířat pocházejících ze všech typů zemědělských podniků a způsobů chovu ovcí, rozmístěných po celém území spolkové republiky Dolní Sasko. 68 ze 70 vzorků analyzovaných jaterních tkání překročilo nejvyšší hodnotu dioxinu a dl-PCB povolenou v zemích EU.
 
Pravděpodobnou příčinou tak vysoké kontaminace jaterní tkáně ovcí i při spásání porostů na méně zatížených plochách je zvláštní metabolismus dioxinu a dl-PCB.
Skopové maso vykazovalo doposud zvýšenou kontaminaci dioxinů pouze v případech, kdy se zvířata pásla na silně kontaminovaných plochách. Zemědělské podniky, které hospodaří na takto silně zatížených plochách, jsou podrobeny zvláštnímu kontrolnímu dohledu. Maso zvířat z těchto podniků je analyzováno s ohledem na možné riziko, játra jsou vyřazena.
                                                                                                                 
Z tohoto důvodu není konzumace skopových jater doporučena.  Skopové maso naproti tomu je možné konzumovat bez obav.
 
Tzv. „ultrajed TCDD“ (Dioxin) je pro vědce záhadou. Pokusná zvířata na tuto látku reagují extrémně odlišně: morčata jsou například 2 500krát citlivější v porovnání s křečky. Transformace výsledků experimentů na zvířatech na lidský organismus je proto ryze spekulativní záležitostí.
 
Schwerin (aho/lme) – Játra ovcí pocházejících ze spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořany byla také kontaminována dioxinem podobně jako tomu bylo v Dolním Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku. To prokázaly výsledky screeningu prováděného na sklonku roku 2008 a na začátku roku 2009.
 
„Kontaminace dioxinem byla nejprve prokázána v půdě, v porostech a v jaterním parenchymu ovcí chovaných v blízkosti Labe“, uvedl ministr zemědělství a životního prostředí Dr. Till Backhaus. Proto se odběr vzorků následně rozšířil i na další místa Meklenburska-Předních Pomořan.
 
V 17 z celkových 21 analyzovaných vzorků jaterní tkáně byly zjištěny zvýšené hodnoty dioxinů a dioxinům podobných bifenylů (PCB), uvedlo ministerstvo.
 
Ve svalovině ovcí, chovaných v okolí Labe nebylo dosud prokázáno žádné překročení nevyšší povolené hodnoty. Analýzy vzorků svaloviny ovcí z ostatních lokalit nejsou v současné době k dispozici.
 
Ministerstvo zemědělství se připojilo k doporučení, které vydalo Dolní Sasko – omezit konzumaci jater z ovcí.        
 
Zuviel Dioxin: Vom Verzehr von Schaflebern wird abgeraten
Schaflebern auch in M-V mit Dioxinen belastet
[cit. 2008-02-12], www.animal-health-online.de