Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Na letišti můžete přijít o svačinu do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Na letišti můžete přijít o svačinu

Vydáno: 26.4.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26. 4. 2013.

Cestující ze zemí mimo EU by mohli mít na letišti problém se svačinou. Tedy pokud jde o potraviny živočišného původu. Nyní, v období letních dovolených a zvýšeného cestování, je vhodné opět připomenout, jaká pravidla platí při dovozu potravin ze třetích zemí do EU.
Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí je v rámci EU harmonizovaný nařízením Komise (ES) č. 206/2009Do EU není možné dovážet ze třetích zemí maso a masné výrobky a mléko a mléčné výrobky pro osobní spotřebu. Podrobnější informace k podmínkám dovozu produktů pro osobní spotřebu je možné nalézt na webových stránkách www.svscr.cz. Nicméně tyto informace budou v nejbližší době změněny, a to v souvislosti s přijetím Chorvatska do EU. Od 1. 7. se dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu z Chorvatska řídí stejnými pravidly platícími v rámci EU.
Dodržování uvedeného nařízení v ČR zabezpečují celní úřady, které na mezinárodních letištích kontrolují zavazadla cestujících přilétajících ze třetích zemí. Produkty živočišného původu, které nemohou být v souladu s nařízením č. 206/2009 do EU propuštěny, jsou předány k likvidaci. Pro tyto účely slouží na mezinárodních letištích speciální sběrné nádoby, které jsou jasně označeny.  Zabavené produkty jsou následně likvidovány jako materiál 2. kategorie. Také zásilky zaslané ze třetích zemí, ať už poštou nebo kurýrní službou, podléhají výše uvedeným kontrolám.
O úspěšnosti kontrol na letištích a poště svědčí také množství zabavených produktů. V roce 2012 bylo celními úřady zabaveno 1 736,41 kg masa a masných výrobků, 169,87 kg mléka a mléčných výrobků a 14,81 kg ostatních produktů. Na mezinárodní poště bylo v roce 2012 zabaveno 233 zásilek, ze kterých se k likvidaci předalo 138,96 kg masa a masných výrobků, 64,34 kg mléka a mléčných výrobků a 0,26 kg ostatních produktů.
Tyto předpisy nejsou samoúčelné, na jejichž základě by mohli, či měli být cestující šikanováni. Je to z důvodů ochrany státního území před zavlečením některých nebezpečných nákaz. Jako příklad lze uvést, že přesně takovýmto způsobem byla před několika lety z Afriky zavlečena do Velké Británie slintavka a kulhavka, a tato nákaza pak ohrozila i kontinentální Evropu a její likvidace stála miliardy eur.
Cestujícím mezi členskými zeměmi by nikdo svačinu z veterinárních důvodů odebrat neměl. Jsou však známy případy, např. z Paříže, kde z bezpečnostních důvodů měly celní orgány výhrady k měkkým sýrům jako potenciálnímu úkrytu zakázaných látek (např. trhavin či drog).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021