Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek MZe intenzivně pracuje na vodovodech a kanalizacích do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

MZe intenzivně pracuje na vodovodech a kanalizacích

Vydáno: 6.3.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 5.3.2009.
Vzhledem k nepřesnostem, které se objevily v médiích v souvislosti s výstavbou vodovodů a kanalizací v ČR přinášíme souhrnnou informaci o povinnostech ČR a o programech, které slouží k zajištění odkanalizování odpadních vod a dodávání vody pitné.
 
Při přistoupení k EU se Česká republika zavázala splnit do konce roku 2010 požadavky vyplývajících ze směrnice RadyO čištění městských odpadních vod* a dále směrnice O jakosti vody určené pro lidskou spotřebu**. Směrnice stanovují způsob odkanalizování měst a obcí (aglomerací) a úroveň čištění městských odpadních vod ve vazbě na velikosti dané aglomerace a podmínky dodávek pitné vody z hlediska zabezpečení její jakosti. Požadavky pro obce nad 2000 obyvatel (ekvivalentních obyvatel - EO),  které jsou součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU, nejsou samoúčelné vedou naopak ke zlepšení kvality života obyvatel i životního prostředí.
 
V současné době spravuje MZe dotační program „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (229 310), ve kterém bude podpořeno zhruba 520 staveb s celkovými náklady přesahujícími 10 mld. Kč. V  rámci tohoto programu je poskytována podpora na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod v obcích nad 2000 EO, výstavbu kanalizačních řadů, rekonstrukce úpraven vod, výstavbu vodojemů, výstavbu vodovodních řadů a souvisejících objektů. Dále je možné podporovat dostavbu kanalizačních systémů i v obcích pod 2000 EO.
 
Programy MZe významně přispívají k naplnění požadavků směrnic EU, řadu projektů nelze realizovat jinými způsoby např. prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tento operační program je zaměřen především na akce většího rozsahu. Menší projekty by tedy nesplňovaly daná kritéria a je nezbytné mít program, který slouží menším obcím.
 
Vzhledem k velké úspěšnosti prvního dotačního programu (229 310) je připraven program navazující „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ (129 180). Uvažované náklady programu jsou zhruba 9,1 mld. Kč. Rozdělení nákladů je následující:
-         úvěr EIB                                                            3 mld. Kč
-         kapitola MZe                                                      1,5 mld. Kč
-         vlastní zdroje účastníků programu (obce a města)  cca 1,5 mld. Kč
-         úvěry bez státní záruky                                       cca 2,0 mld. Kč
-         dotace z územních rozpočtů ve výši                      cca 1,1 mld. Kč
Vhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu bylo po dohodě s ministerstvem financí přistoupeno k finančnímu posílení připravovaného programu úvěrem od EIB, jedná se o levné úvěrové zdroje, se kterými jsou velmi dobré zkušenosti i v jiných infrastrukturních projektech.
 
Předpokládáme, že program bude zaměřen jednak na podporu staveb, které je nezbytné realizovat vzhledem k přechodnému období stanovenému pro směrnici O čištění městských odpadních vod*, tak i na vodovody a kanalizace v obcích pod 2000 obyvatel. Tento dotační program výrazně posiluje dostupné finanční zdroje na budování této infrastruktury.

*   č. 91/271/EHS
** č. 98/83/ES

Zdroj: MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021