Bezpečnost potravin

Mytí rukou – základní princip systému zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

Lidské ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem a tudíž představují největší riziko kontaminace.

Důkladné mytí rukou by měla být naprostá samozřejmost pro všechny, zvláště pak pro pracovníky v potravinářském průmyslu. Výsledky průzkumů však stále potvrzují, že tuto povinnost mnoho lidí zanedbává a podceňuje. Poměrně velké prostředky, které se ze státních rozpočtů investují na různé osvětové kampaně, mají zvýšit informovanost veřejnosti a zabránit tak šíření epidemií nebo kontaminování potravinového řetězce.  Na internetu jsou k dispozici  bohaté informační zdroje, které se uvedené problematice věnují. Např. Informační vzdělávací středisko pro nemoci z potravin Foodborne Illness Education Information Centre při Ministerstvu zemědělství a Federálním úřadu pro potraviny v USA na svých domovských stránkách zveřejnilo odkazy na materiály (články, videopořady, prezentace), které se přímo týkají této problematiky.
Propagace mytí rukou může být i předmětem podnikání, jak dokazuje i podnikatelský záměr   jedné americké firmy HandWashing, která nabízí materiály ke školení, informační plakáty a brožury, odpovídající loga  nebo  prezentace v programu Power Point.    

Jaké jsou tedy jednoduché zásady správného mytí rukou, které by měli dodržovat pracovníci v potravinářském průmyslu,  ve stravovacích službách  ale i běžní spotřebitelé při výrobě a manipulaci s potravinami živočišného původu?
Kdy se musí mýt ruce?
Před
– zahájením práce
– zpracováním citlivých výrobků
– započetím výdeje výrobků
Při
– změně pracovního místa  
– výměně pracovních rukavic
Po  
– každé přestávce
– použití toalety
– práci se syrovým masem
– práci s možnými kontaminovanými potravinami či předměty
– práci s uskladňováním a dopravou
– špinavé práci
– likvidaci odpadků
– čistících pracích
– kašlání, kýchání a smrkání

Doporučený způsob mytí rukou
1. ruce úplně namočit
2. namydlit
3. vyčistit nehty
4. opláchnout
5. osušit
Tam, kde je to z technologických důvodů zapotřebí, musí být k dispozici odpovídající a vhodně umístěná zařízení pro mytí a sušení rukou, v nutných případech i pro jejich dezinfekci. musí být k dispozici teplá voda, vhodný přípravek pro mytí rukou, vhodné hygienické prostředky pro osušení rukou.  
Maso, 2003, č. 1, s. 9-12
Časopis je k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI. Informace o Knihovně a přístup k on-line katalogům a databázím je možný na www.uzpi.cz