Bezpečnost potravin

Možnosti zvýšení účinnosti probiotik. II. Zesílená probiotika

Vydáno: 25. 2. 2003
Autor:

I. Probiotika, prebiotika, symbiotikaIII. Probiotika a fytokomponentyIV. Probiotika a nespecifické substrátyV. Probiotika a metabolity mikroorganismůVI. Probiotika a antibiotikaVII. Probiotika a stopové prvkyVIII. Další vývoj v oblasti probiotik

Symbiotika jsou přípravky, jejichž zvýšený ochranný a stimulační účinek se vyskytuje pouze v  tlustém střevě. Pokud se bere do úvahy patogeneze průjmovitého onemocnění u mladých zvířat, je třeba chránit mukózu trávicího traktu v celé jeho délce, tj. také v tenkém střevě tak, aby se zamezilo adhezi patogenních mikroorganismů. Zesílená probiotika se definují jako biopreparáty obsahující produkční kmeny mikroorganismů a synergicky působící složky přírodního původu, které zvyšují jejich probiotický účinek v tenkém i tlustém střevu a jejich prospěšný účinek na hostitele intenzifikací mechanismu nebo zvýšením rozsahu jejich probiotického účinku. Zesílená probiotika musí vyhovovat těmto kritériím:
a) musí být účinnější než jejich jednotlivé samostatné složky,
b) jejich zesílený ochranný a stimulační účinek se musí projevovat ve všech částech trávicího traktu.
Vzhledem k výše uvedenému lze symbiotika považovat za zesílená probiotika tehdy, pokud se přidá složka zesilující jejich probiotický účinek na tenké střevo. Zesílená probiotika jsou tak pravděpodobně vícesložkové přípravky.

Trends in Food Science & Technology, 13, 2002, č. 4, s. 121–126