Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Možnosti financování v pracovním plánu EFSA 2023 do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Možnosti financování v pracovním plánu EFSA 2023

Vydáno: 23.11.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Informační setkání k plánu grantů a výběrových řízení pro rok 2023

On-line, 13. prosince 2023, 9:30-12:30 hod.

EFSA každoročně realizuje část své vědecké práce ve spolupráci s externími subjekty. Takové úkoly jsou zadávány externím subjektům prostřednictvím výzev ke grantům nebo výběrových řízení. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 předpokládá posílení role partnerství s příslušnými organizacemi v členských státech, Norsku a na Islandu, zejména pokud jde o:
- poskytování vědeckého poradenství, které má úřad EFSA poskytovat subjektům odpovědným za řízení rizik a tvůrcům politik v EU
- připravenost na budoucí výzvy v oblasti hodnocení rizik a regulační potřeby.

Tuto strategickou ambici posiluje nedávná změna zakládajícího nařízení EFSA, která podporuje silnější zapojení příslušných organizací členských států do práce úřadu EFSA a klade důraz na zajištění udržitelnosti systému hodnocení rizik v EU.

Úkoly, které EFSA zadává externím subjektům, se týkají celého spektra činností EFSA, např. podpory při vypracovávání zpráv nebo vědeckých stanovisek k posuzování žádostí o regulované produkty, přes podporu shromažďování a sdílení údajů až po vypracovávání nebo zdokonalování pokynů k metodikám hodnocení rizik atd.

Cílem online informační schůzky je poskytnout účastníkům následující informace:
- vhled do strategického záměru EFSA zvýšit vědeckou spolupráci s příslušnými organizacemi v členských státech;
- přehled typů outsourcingu, které úřad EFSA využívá ke spolupráci s partnery, zahrnující rovněž nedávný vývoj, který snižuje administrativní zátěž žadatelů o účast ve výzvách úřadu EFSA;
- informace o návrhu plánu výzev k předkládání žádostí o granty a zadávání veřejných zakázek na rok 2023.

Struktura akce
První část akce se zaměří na administrativní a finanční aspekty partnerských projektů. Druhá poskytne přehled o oblastech, v nichž EFSA očekává vyhlášení výzev k předkládání žádostí o granty a veřejné zakázky v roce 2023.

Akce bude trvat 3 hodiny. Její součástí bude čas na zodpovězení dotazů z publika, které budou shromažďovány prostřednictvím vyhrazeného chatu.

Návrh programu, registrace a další informace jsou dostupné na webu EFSA.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021