Bezpečnost potravin

Moučka z vedlejších drůbežích produktů (užití v USA)

Vydáno: 16. 10. 2003
Autor:

Podle posledního průzkumu v USA se zjistilo, že 36,9 % výroben krmiv využívalo moučku z vedlejších drůbežích produktů a v roce 2001 se tento podíl zvýšil na 60 %.

V roce 2003 definovala Association of America Feed Control Officials (AAFCO) drůbeží moučku jako suchý produkt vyrobený z  čistého masa a kůže s kostmi nebo  bez kostí (získaných z celého jatečného těla drůbeže nebo jeho částí) bez peří, hlavy, běháků  a vnitřností. Dále povoluje krk, nohy, nevyvinutá vejce a střevo, stále nepovoluje peří. Většina výrobních podniků má vlastní definici pro drůbeží moučku v závislosti na vlastních technologických postupech. Podle údajů NRC (National Research Council) z roku 1994 obsahuje typická drůbeží moučka 60 % N látek, 2950 kcal na kg metabolizovatelné energie (ME), 13 % tuku a 5,8 % popelovin. Pro srovnání  moučka z hydrolyzovaného peří obsahuje 81 % N látek, 2 360 kcal na kg ME, 7 % tuku a 1,5 % popelovin.
Agri Stats v roce 2002 uvedl, že v odvětví výroby brojlerů se v průměru v krmivech využije 3,5 % živočišných proteinů. Průměrné množství živočišného proteinu v krmivech v jednotlivých fázích výkrmu brojlerů tvoří 4,2 %, 3,9 %. 3,4 % a 2,7 %  (prestartér, startér, krmivo pro růst, krmivo se sníženým podílem živočišného proteinu  před úplným vyloučením  v období před porážkou). Vzhledem k problémům s BSE  a potenciálnímu riziku spojenému s užitím tkáně savců v krmivech je pravděpodobné, že významný podíl živočišného proteinu bude tvořit  moučka z vedlejších drůbežích produktů.
Podle věku zvířat a dostupnosti moučky z vedlejších drůbežích produktů, je typická koncentrace této moučky v krmivech pro brojlery 2- 5 %. Moučka z vedlejších drůbežích produktů je bohatým zdrojem  živin, s vysoce proměnlivým obsahem proteinu v závislosti na částech jatečného těla, ze kterých je vyrobena  a na zpracovatelském postupu. Její aplikaci do krmiv usnadňuje infračervená odrazová spektroskopie (NIRS- Near infrared reflectance spectroscopy), která umožňuje kontrolu jednotlivých krmných složek z hlediska kvality a obsahu  živin a sestavování krmných směsí na základě hodnocení složek.
Feed Mngmt, 54, 2003, č. 7, s. 6-10