Bezpečnost potravin

Moskva hrozí Německu zákazem importu produktů živočišného původu

Vydáno: 17. 8. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Z důvodu údajného výskytu reziduí antibiotik, baktérií E.coli a samonel v produktech živočišného původu dovezených do celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu pohrozil Rosseldchoznadzor zákazem dovozu těchto komodit.

Sergej Dankwert, šéf RosselchoznadzoruFederální správa veterinárního a rostlinolékařského dozoru (Rosselchoznadzor) Ruska pohrozila jednotlivým zemědělským podnikům i celým spolkovým zemím (Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Bavorsko) zavedením zákazu dovozu produktů živočišných produktů v případě, že se u dodávek prokáže další provinění proti ruským požadavkům na kvalitu.
Při laboratorních testech na přítomnost zakázaných a škodlivých reziduí byly nalezeny v dodaném zboží salmonely, baktérie E. coli a rezidua antibiotik, uvedla ruská strana v dopise adresovanému Dr. Robertovi Kloosovi ze spolkového ministerstva zemědělství. Veterinární služby tří jmenovaných spolkových zemí vydaly ke všem dodávkám zboží osvědčení o jejich bezpečnosti. Státní sekretář Kloos byl Rosselchoznadzorem pověřen zahájením šetření a zavázán podat informace o dosažených výsledcích.
Již v polovině července šéf úřadu Sergej Dankwert vyzval německou veterinární službu, aby co nejrychleji zkontrolovala exportéry produktů živočišného původu – zda je jejich zboží v souladu s platnými standardy kvality celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu a přepracovala na základě získaných výsledků seznam podniků, které mohou tyto produkty exportovat. 
Dankwert poukázal na výsledky hodnocení masa od německých dodavatelů provedených v dubnu 2011 a předtím v červnu 2010, které byly údajně zdrojem rozčarování. Inspektoři zjistili, že přibližně dvě třetiny kontrolovaných podniků nesplnilo požadované standardy kvality. Většina podniků ze seznamu získala povolení dovážet do Ruska na základě garancí německé veterinární služby. Zde se jednalo pouze o poskytnutí formálních garancí ze strany veterinárních služeb jednotlivých spolkových zemí, aniž by fakticky kontrolovaly jednotlivé podniky, kriticky komentoval situaci šéf Rosselchoznadzoru.
Podle sdělení tiskové mluvčí spolkového ministerstva zemědělství, zástupci rezortu navázali s ruskými úřady kontakt. V současné době je prověřován seznam podniků schválených za účelem vývozu produktů živočišného původu do Ruska. Není úplně jasné, jaké následky by to eventuálně mohlo mít. (AgE)
 
Moskau droht mit Importstopp für tierische Produkte
[2011-08-15], www.topagrar.com