Bezpečnost potravin

Monitorování na přítomnost salmonel

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

V Dolním Sasku se úspěšně zavádí monitorování vzorků masa zabitých prasat na přítomnost protilátek proti salmonele.

Téměř polovina všech vyšetření na přítomnost salmonel v jatečných tělech prasat v rámci celé Spolkové republiky Německo se provádí ve spolkové zemi Dolní Sasko. Měsíčně bývají odebrány vzorky masa u téměř 10 000 jatečných prasat pocházejících ze 3 233 výkrmen a následně podrobeny testování na přítomnost protilátek proti salmonelám. Základem pro pokrok v monitoringu přítomnosti salmonel v Dolním Sasku jsou především vládou poskytnuté finanční prostředky, které podstatně ulehčují zavedení této metody do praxe. Od 1. dubna roku 2003 se stal „Salmonelózní kontrolní program Dolního Saska“ také podstatnou součástí monitoringu, prováděného v rámci QS. Zatřídění prvních QS podniků do tří rizikových skupin (vysoké, střední a nízké) je možné provádět od 1. dubna letošního roku.
Otevřenou otázkou nadále zůstává, např. která opatření budou muset výrobní a jatecké provozy přijmout, pokud se ve skupině vyskytne vysoké nebo střední riziko kontaminace. Podíl těchto podniků je stejně jako dřív stále vysoký. Procentický podíl pozitivních vzorků stoupl i v roce 2003 a pohyboval se v Dolním Sasku okolo 14 %. Největší podíl tvořila riziková skupina 1b, kde se výskyt pozitivních vzorků pohyboval mezi 0 a 20 procenty, jejíž podíl činil téměř 60 %. Jenom okolo 15 % výrobních podniků nepatřilo v roce 2003 do rizikové skupiny 1b, což značí, že vzorky nevykazovaly přítomnost žádných protilátek proti salmonelám.

DLZ, 2004, č. 4, s. 138