Bezpečnost potravin

Monitoring reziduí veterinárních léčiv v EU v roce 2009

Vydáno: 17. 5. 2011
Autor:

Dokument Komise sestavený na základě výsledků monitoringu v členských státech.

Směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech stanovuje, že členské státy mají navrhnout národní plán monitorování reziduí pro skupiny látek uvedených v Příloze I. Tyto plány musí být ve shodě s pravidly odběru vzorků v Příloze IV této směrnice.
Směrnice 96/23/ES stanovuje četnost odběrů a velikost vzorků a skupiny látek, které se musí kontrolovat u každé potravinářské komodity. Rozhodnutí Komise 97/747/ES uvádí další pravidla pro některé živočišné výrobky: mléko, vejce, med, maso králíků a z divoké zvěře. Rozhodnutí Komise 98/179/ES stanovuje prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.
Rozhodnutím Komise 2005/34/ES se stanoví harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišnéhopůvodu dovezených ze třetích zemí za použití MPPL (minimálních požadovaných pracovních limitů) jakožto akčních limitů.
Výsledky národních plánů monitorování reziduí
Ve shodě s článkem 8 směrnice 96/23/ES se požaduje, aby členské státy informovaly Komisi o zásahu v případě, že jsou v potravinách živočišného původu zjištěny nevyhovující výsledky. Komise tyto informace sumarizuje a vydává každoročně pracovní dokument o implementaci národních plánů monitorování reziduí v členských státech. V příloze je uveden pracovní dokument Komise za rok 2009. Přehled dokumentů publikovaných do roku 2009 je k dispozici zde.