Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Monitoring reziduí veterinárních léčiv v EU v roce 2009 do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Monitoring reziduí veterinárních léčiv v EU v roce 2009

Vydáno: 17.5.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Dokument Komise sestavený na základě výsledků monitoringu v členských státech.
Směrnice Rady 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech stanovuje, že členské státy mají navrhnout národní plán monitorování reziduí pro skupiny látek uvedených v Příloze I. Tyto plány musí být ve shodě s pravidly odběru vzorků v Příloze IV této směrnice.
Směrnice 96/23/ES stanovuje četnost odběrů a velikost vzorků a skupiny látek, které se musí kontrolovat u každé potravinářské komodity. Rozhodnutí Komise 97/747/ES uvádí další pravidla pro některé živočišné výrobky: mléko, vejce, med, maso králíků a z divoké zvěře. Rozhodnutí Komise 98/179/ES stanovuje prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.
Rozhodnutím Komise 2005/34/ES se stanoví harmonizované normy pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišnéhopůvodu dovezených ze třetích zemí za použití MPPL (minimálních požadovaných pracovních limitů) jakožto akčních limitů.
Výsledky národních plánů monitorování reziduí
Ve shodě s článkem 8 směrnice 96/23/ES se požaduje, aby členské státy informovaly Komisi o zásahu v případě, že jsou v potravinách živočišného původu zjištěny nevyhovující výsledky. Komise tyto informace sumarizuje a vydává každoročně pracovní dokument o implementaci národních plánů monitorování reziduí v členských státech. V příloze je uveden pracovní dokument Komise za rok 2009. Přehled dokumentů publikovaných do roku 2009 je k dispozici zde.  
Příloha: Commission Staff Working Paper on the implementation of national residue monitoring plans in the Member States in 2009(pdf, 1,6 MB, 323 stran) 
Zdroj: Evropská komise

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021