Bezpečnost potravin

Monitoring korýšů ve Velké Británii

Vydáno: 11. 10. 2003
Autor:

Jednotný postup provádění analýz toxinů v korýších napomůže identifikaci nových toxinů, které mohou být pro člověka nebezpečné.

V souvislosti s přítomností toxinů v korýších ve Velké Británii vypracoval Úřad pro kontrolu potravin (Food Standards Agency, FSA) dvě zprávy.
V rámci zákonem předepsaného monitoringu korýšů v oblasti kolem pobřeží Anglie, Walesu a Severního Irska byly od roku 2001 zjišťovány atypické výsledky, které naznačovaly přítomnost nového neznámého toxinu, jehož účinky na člověka nebyly dosud objasněny. Vzhledem k tomu, že působení tohoto toxinu na myši vedlo ke smrti během několika minut, existoval předpoklad, že tento toxin je škodlivý i pro člověka. Výsledkem prováděných kontrol bylo, že místní autority na základě předběžného opatření uzavřely naleziště korýšů.

Testování korýšů provádějí ve Velké Británii tři různé laboratoře ve městech Aberdeen, Weymouth a Belfast. Od roku 2001 dvě z laboratoří docházely k atypickým výsledkům. Protože vznikly pochyby o postupu provádění analýz, byla FSA pověřena provedením dvou úkolů:
1. Úplným nezávislým auditem testovacích metod a postupů používaných těmito třemi laboratořemi.
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný mezinárodně schválený standard pro aplikaci testu, má každá laboratoř své vlastní postupy. FSA ve své zprávě doporučuje, aby všechny tři laboratoře používaly stejné testovací postupy.

2. Vypracováním studie, která by stanovila, zda příčinou zjištěných atypických reakcí je kontaminace během testovacího procesu nebo existence nového toxinu v korýších.
Studie FSA dospěla k závěru, že rozpouštědla používaná k extrakci toxinů, nejsou odpovědná za atypické odezvy u myší.

Na schůzce konané dne 1. října 2003 všechny tři laboratoře odsouhlasily, že přijmou doporučení vyplývající ze zpráv FSA a budou pracovat podle standardizovaného postupu. Níže jsou uvedeny závěry a zprávy FSA.

Odsouhlasené postupy pro laboratoře jako reakce na dvě zprávy FSA
Audit metod používaných laboratořemi ve Velké Británii ke stanovení toxinů v korýších
Vyšetřování, zda rozpouštědla používaná při extrakci toxinů, mohou způsobovat atypickou reakci u myší

FSA