Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Monitoring akrylamidu v EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Monitoring akrylamidu v EU

Vydáno: 3.6.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Podle doporučení 2007/331/ES mají členské státy sledovat obsah akrylamidu ve vybraných druzích potravin po dobu 3 let.
Evropská komise vyzvala vydáním doporučení 2007/331/ES (OJ L 123, 12.05.2007, s. 33) členské státy, aby během příštích 3 let monitorovaly hladiny akrylamidu v určitých potravinách. Předpokládá se, že členské státy každoročně k 1. červnu budou posílat výsledky svých vyšetření za uplynulý rok úřadu EFSA, aby se zjistila účinnost dobrovolně provedených opatření pro snížení obsahu akrylamidu. Konfederace CIAA vydala soubor opatření, která mohou využívat její členové pro snížení akrylamidu při výrobě potravin.
Vzorky mají být odebírány buď ve výrobě, nebo pokud je zajištěna dobrá vysledovatelnost, v obchodní síti. Metody testování nejsou předepsány (ale pro porovnatelnost výsledků je nutné, aby mez stanovení (LoQ) byla u kojenecké výživy a chleba nejméně 30 μg/kg (použití vysoce intenzivních iontoměničů), u výrobků z brambor, cereálií, káva a dalších 50 μg/kg.
Doporučení stanovuje počet vzorků, které by měly být analyzovány z jednotlivých výrobkových skupin v každé zemi a vymezuje minimální doplňující informace, které musí být o příslušném výrobku poskytnuty (dále jsou uvedeny některé příklady).
  • Bramborové hranolky prodávané k přímé spotřebě. Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad) v malých prodejnách, síti rychlého občerstvení a v restauracích (pokud možno každý rok ve stejných místech). Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar, a příp. další složky.
  • Bramborové lupínky. Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad). Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar a příp. další složky.
  • Předsmažené bramborové hranolky určené ke kuchyňské přípravě (včetně zmrazených). Odběr vzorků dvakrát ročně (březen, listopad). Vzorky musí být analyzovány bezprostředně po úpravě (pečení, smažení v laboratoři) podle návodu výrobce. Je třeba zároveň analyzovat původní surovinu, polotovar, a příp. další složky a poskytnout návod k použití uvedený na výrobku.
  • Chléb. Typ chleba, obsah vlákniny, druh obilí, kynutý/nekynutý (způsob fermentace), další složky. Vybrané druhy chleba mají reflektovat stravovací zvyklosti každé země.
  • Kojenecká výživa. Uvést složení.
Ačkoli doporučení bylo zveřejněno teprve v květnu 2007, řada členských států již analýzy provádí na základě původního návrhu (Velké Británie, Švédsko).
Ze strany některých států jsou připomínky kvůli neexistenci analytických metod pro určité potraviny, kvůli spektru výrobků, v nichž se akrylamid vyskytuje, kvůli rozdílům obsahu akrylamidu v průběhu sezony a v důsledku počasí, kvůli neřešitelnosti stanovení max. limitu aj.
 
EU Food Law, 2007, č. 301, s. 13-15
Soubor informací o akrylamidu lze najít na stránkách Centra hygieny potravinových řetězců (SZU – CHPR, Brno), např.
http://www.chpr.szu.cz/chemtox/chem/acrylamide/acrylamide.htm
http://www.chpr.szu.cz/publications/2006/2%20AA.pdf
http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds05c/CHEMON/org/AA.pdf
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021