Bezpečnost potravin

Monitoring aflatoxinů v mléce a krmivech

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

Podle panelu expertů pro výživu zvířat úřadu EFSA by měl být sledován obsah aflatoxinu B1 v dovážených krmivech a aflatoxinu M1 v mléce a mléčných výrobcích, a sice včetně mléka ovcí a koz, i když legislativně stanovené limity bývají jen zřídka překročeny.

Kvůli kancerogenním účinkům by mělo být působení aflatoxinu B1 na člověka omezeno na nejnižší možnou míru. Pokud krmivo obsahuje značné množství aflatoxinu B1, je otázkou v jaké míře v důsledku toho může být mléko kontaminováno metabolitem – aflatoxinem M1. Podle panelu expertů pro výživu zvířat úřadu EFSA by měl být vypracován monitorizační program jak pro krmivářské suroviny (především produkované v jižní Evropě), tak pro mléko různých živočišných druhů.
Dosavadní sledování ukazují, že celkově nejsou limity aflatoxinů v mléce v EU překračovány, ale přece existují jednotlivé farmy, kde k tomu dochází. Mléko krav s vysokou dojivostí může spíše překračovat stanovené limity vzhledem k tomu, že tato zvířata jsou ve větší míře krmena koncentrovanými krmivy. Nejvíce ohroženy jsou krmivové materiály ze subtropických a tropických oblastí. Monitorovat by se měly především kopra, výlisky z arašídů a slunečnice, obilný lepek, rýžové otruby, bavlníkové semínko, palmová semena a sojové boby.
Vzestup počtu případů kontaminovaného mléka byl hlášen v r. 2003 z Itálie. Předpokládá se, že to bylo důsledkem zkrmování kukuřice pěstované v místě, a proto je nutný monitoring.
Pozn. překladatele:
Limitní hodnoty pro aflatoxiny jsou v EU stanoveny nařízením 466/2001 týkajícím se kontaminantů a upřesněny ve změnovém nařízení 2174/2003. Mléko může obsahovat nejvýše 0,05 µg/kg aflatoxinu M1 (stejný limit platí i v ČR – vyhláška č. 53/2002, příloha 2), limit pro rostlinné potraviny se pohybuje mezi 2 až 8 µg/kg aflatoxinu B1 (podle nařízení EU 466/2001).
Pro krmiva platí v ČR podle vyhlášky o krmivech 451/2000 Sb. změněné vyhláškou 544/2002 Sb. limity v rozmezí 5 až 50 µg/kg aflatoxinu B1 (nejnižší množství pro dojnice).
Tolerovatelná denní dávka aflatoxinů pro člověka zatím pro nedostatek podkladů nebyla stanovena.
EU Food Law, 2004, č. 161 (25. 3. 2004), s. 4