Bezpečnost potravin

Modrající mozarela stažena z trhu

Vydáno: 6. 8. 2010
Autor:

V Itálii a Slovinsku byla stažena z trhu mozarela dovezená z Německa, která na vzduchu modrá. Závada je způsobena bakteriemi Pseudomonas z provozní vody. Zdravotní riziko je nízké.

Na trhu v Itálii  a Slovinsku se objevila mozarela od bavorského výrobce, která po vystavení vzduchu mění barvu na modro. Na problém bylo poprvé upozorněno v rámci systému rychlého varování italskými úřady. Do Itálie a odtud do Slovinska bylo  z Německa dodáno kolem 70 000 t závadného sýra. Nejprve se předpokládalo, že se závadný sýr v jiných zemích nevyskytl, ale dodatečně bylo zjištěno, že byl vyvezen i do Francie, Běloruska a Ruska. Byla učiněna veškerá opatření pro stažení produktu z trhu.

Inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu zkoumali provozní hygienu u výrobce, a předpokládá se, že závada je způsobena bakteriemi Pseudomonas tolaasii a P. libanensis, které byly přítomny ve větším množství a pocházely z vody. (Podle některých teorií  je modrání způsobeno přítomností mědi, niklu a olova ve zpracovávaném mléce.) Výroba v bavorské mlékárně Milchwerk Jäger byla Evropskou komisí pozastavena, dokud nebyla zajištěna náprava.

Podle odborníků však se jedná o bakterie znamenající jen nízké riziko. Bakterie se množí při nízkých teplotách. Doporučuje se opatrnost při stanovování doby použitelnosti produktu a spotřebitelé by měli sýr skladovat nejvýše při +7 ºC.


EU Food Law, 2010, č. 442 , s. 10

EU Food Law, 2010, č. 444 ,s. 12-13

Blue mozzarella bacteria not harmful to humans, said Germany