Bezpečnost potravin

Model monitorování BSE schválen EFSA

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

Referenční laboratoř evropského společenství (CRL) pro TSE zveřejnila nový, zpřesněný model monitorování BSE (BServE) v rámci EU.

Evropský Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil zprávu Odborné vědecké pracovní skupiny o modelu pro dozor nad BSE (BServE), který byl vypracován Referenční laboratoří evropského společenství (Community Reference Laboratory -CRL) pro TSE. První verze statistického modelu byla CRL vytvořena z podnětu Evropské komise v roce 2003 a využívala pro vyhodnocení skutečného výskytu BSE v jednotlivých zemích demografické informace o populaci dobytka v jednotlivých zemích a údaje o sledování BSE. Na žádost EK byl model pracovní skupinou EFSA přepracován na bázi nových šetření a s využitím údajů poskytnutých CRL. Výsledný model, který reprezentuje významný krok kupředu ve vývoji programů monitorování BSE má vhodnou strukturu a pro uživatele je přístupný a srozumitelný. Nicméně je třeba ještě provést určité testy na kontrolu přesnosti. Více informací na adrese: 

http://www.foodsafetytoday.com