Bezpečnost potravin

Mléko na veletrhu Medica.

Vydáno: 13. 12. 2002
Autor:

nezastupitelná role mléka ve výživě

Že se mléko nemusí prezentovat pouze na spotřebních veletrzích prokázalo Zemské mlékárenské sdružení  Severního Porýní-Vestfálska. Ve veletrhu Medica v Düsseldorfu prezentovalo pod ústředním logem „Mléko není hořká pilulka – mléko pomáhá“ širokou paletu odborných publikací. Odborníci na výživu informovali v průběhu celého veletrhu o nezastupitelné roli mléka a mléčných výrobků  ve výživě jakož i o genezi a terapii nemocí podmíněných výživou, k nimž patří zejména osteoporóza.  
Schweiz.Milchtztg, 128, 2002, č.48, s.3                    (Ne)