Bezpečnost potravin

Mléčné výrobky mohou mít spojitost s Parkinsonovou chorobou

Vydáno: 6. 5. 2007
Autor: pospisilova

Nejnovější studie naznačuje, že existuje vzájemná spojitost mezi konzumací mléčných výrobků a rizikem vývoje Parkinsonovy nemoci, a to především u mužů.

Analýza údajů získaných v rámci nutriční kohortové studie CPS II (Cancer Prevention Study, rozsáhlý výzkum prováděný Americkou společností pro rakovinu, ACS, jehož cílem bylo šetření dopadu environmentálních faktorů a životního stylu na etiologii rakoviny u rozsáhlé skupiny amerických mužů a žen) naznačila, že existuje vzájemná spojitost mezi konzumací mléčných výrobků a rizikem vývoje Parkinsonovy nemoci. Silná vazba byla pozorována především u mužů. Výzkumníci z US National Institute of Environmental Health Science ve spolupráci se skupinami pracovníků dalších zainteresovaných amerických pracovišť analyzovali data získaná sledováním 57 689 mužů a 73 175 žen v průběhu let 1992 až 2001. Během výzkumu došlo u 250 mužů a 138 žen k vývoji Parkinsonovy choroby. Meta-analýza všech prospektivních studií potvrdila mírně zvýšené riziko vývoje Parkinsonovy choroby u osob s vysokou konzumací mléčných výrobků. Kupříkladu u mužů s extrémně vysokou spotřebou mléčných výrobků se může riziko zvýšit až o 80 %, u žen je toto riziko výrazně nižší, zhruba kolem 30 %. Souhrnně bylo konstatováno, že provedená analýza potvrdila předchozí výzkumy naznačující spojitost mezi spotřebou mléčných výrobků a Parkinsonovou chorobou, ovšem k tomu, aby byl objasněn mechanismus tohoto účinku je třeba v těchto výzkumech pokračovat. Práce byla publikována v časopisu American Journal of Epidemiology, 2007 165 (9):998-1006. Více informací na adrese