Bezpečnost potravin

MKS na východě

Vydáno: 21. 5. 2009
Autor:

V Číně, Vietnamu, Izraeli, Libanonu, Jordánsku, Saúdské Arábii a v Iráku se potýkají s následky výskytu slintavky a kulhavky.

V Číně bylo dosud poraženo více než 12 000 kusů skotu z důvodu výskytu slintavky a kulhavky (MKS). Ohnisko nákazy se nachází v provincii Hubei v blízkosti města Wuhan. Poražená zvířata byla uložena do 6 až 8 metrů hlubokých jam. Infikovaná zvířata likvidovali vojáci střelnými zbraněmi, přesunuli do připravených jam a zapálili. Předtím než kadávery zahrabali, polili je antiseptickými prostředky. Bylo přistoupeno k uzavírkám silnic, aby mohla proběhnout dezinfekce všech dopravních prostředků. Také hlavní silniční tahy byly dezinfikovány. Výskyt případů MKS byl hlášen i z Vietnamu, Izraele a Libanonu. Další případy byly potvrzeny v Jordánsku, Saúdské Arábii a Iráku.  
 
Další informace jsou k dispozici na adrese www.promedmail.org
 
MKS im Osten
DLZ, 2009, č. 4, s. 126