Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Míra obezity stoupla v 37 státech USA do kategorie

Výživa - Archiv > Výživa - Archiv> Potravinářství - Archiv

Míra obezity stoupla v 37 státech USA

Vydáno: 30.11.1999
Tisk článku
Problémy se zvýšením počtu obézních obyvatel.
Ve Spojených státech amerických je vyvíjen stále větší tlak na snížení obezity u dospělých a dětí. Obezita dospělých vzrostla v roce 2007 již ve 37 státech, z původních 31 států, kde bylo sledováno zvýšení obezity v uplynulém roce. Tyto údaje, uvedené v publikované zprávě nasvědčují tomu, že v Americe selhává politika vyvíjená vzhledem k obezitě. Budoucnost Spojených států amerických závisí na zdraví obyvatel celé země, jak bylo sděleno hlavními představiteli americké organizace, která se zabývá posilováním zdraví a jež vytvořila výše uvedenou zprávu. Epidemie obezity výrazně snižuje produktivitu práce zaměstnanců a jejím vlivem dramaticky narůstá cena vynakládaná na péči o zdraví obyvatel. Analýza současného stavu ukazuje, že se s epidemií obezity nejedná s naléhavostí, kterou zasluhuje.
Výsledky zprávy pokryly všech padesát států a District of Columbia. Zpráva položila základy zkušeností o nárůstu obezity v 24 státech, kde se sledoval stav postupně druhý rok v řadě a u 19 států, kde byly výsledky porovnávány již třetí rok v řadě. V žádném ze sledovaných států se situace nesnížila.
Poměr obezity u dospělých nyní překračuje 25 procent v 28 státech, kde se nárůst pohybuje u 19 států v minulém roce, u 14 států v roce 2006 a devět v roce 2005.
Ještě nedávno, v roce 1991 neměl žádný ze států průměr obezity vyšší než dvacet procent. V roce 1980 byl národní průměr u dospělých patnáct procent.
V poměru výše obezity dospělých, se obyvatelé ve státu Mississippi stravovali hůře než dříve v 31,7 procentech. 
V roce 2007 byl stát Mississippi jedním ze států na špici ve sledované problematice se třiceti procenty obézních obyvatel. Významným způsobem byly svázány výsledky v Západní Virginii (30,6 %) s Alabamou (30,1 %).
Nejlepších výsledků bylo dosaženo v Coloradu, 18,4 procenta. Nejvyšší míry obezity bylo dosaženo u patnácti států na jihu země, zatímco státy na severozápadě a západě pokračovaly v mírnějším nárůstu obezity.
Ve zprávě bylo také uvedeno, že se značně rozšířil výskyt dvou typů cukrovky, onemocnění, které je typicky spojeno s obezitou a během uplynulého roku vzrostl její výskyt v 26 státech. Čtyři státy vykazovaly nárůst 10 procent. Ve zprávě se dále uvádí, že deset států s největším množstvím výskytu cukrovky a vysokého tlaku leží na jihu země.
 
FOOD BUSSINESS NEWS, 2008, 4, č. 14, s. 22
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021