Bezpečnost potravin

Minerální vody bohaté na vápník

Vydáno: 25. 8. 2006
Autor:

Vápník z minerálních vod s vysokým obsahem tohoto prvku má biologickou využitelnost stejnou, nebo dokonce vyšší než vápník z mléka.

Minerální vody bohaté na vápník
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50707 ; Vydáno : 25.8. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Olga Kopáčová
Vápník z minerálních vod s vysokým obsahem tohoto prvku má biologickou využitelnost stejnou, nebo dokonce vyšší než vápník z mléka.

Američtí výzkumníci z Creighton University, Omaha, zjišťovali, zda vápník v minerálních vodách přirozeně bohatých na tento prvek, je přítomen v biologicky využitelné formě. Podle získaných výsledků biologicky využitelný je, přičemž vápník z minerálních vod s vysokým obsahem tohoto prvku má využitelnost stejnou, nebo dokonce vyšší než vápník z mléka. Vápník je důležitý pro zdraví kostí, rovněž se ale uplatňuje v několika jiných tělesných systémech. V USA je příjem vápníku obecně pod doporučovanou hodnotou, v důsledku čehož se rozrůstá trh potravinami a nápoji fortifikovanými vápníkem. Pozornost se věnuje rovněž minerálním vodám, které jsou přirozeně bohaté na vápník a jsou tudíž potenciálním zdrojem tohoto nutrientu. Pro posouzení, zda vápník z těchto minerálních vod je absorbován a biologicky využitelný byla provedena meta-analýza publikovaných studií týkajících se absorpce a biologické využitelnosti vápníku v minerálních vodách bohatých na vápník. Rovněž byly využity dosud nepublikované výsledky analýz provedených v laboratořích Creighton University. Výsledky meta-analýzy poskytly semikvantitativní důkazy resp. presumptivní důkazy o absorbovatelnosti vápníku z minerálních vod s vysokým obsahem tohoto nutrientu. Obecně bylo konstatováno, že minerální vody s vysokým obsahem vápníku mohou poskytovat značná množství biologicky využitelného vápníku. Absorpce vápníku se zlepšuje při pití vody současně s jídlem. Průměrná absorbovatelnost při pití nalačno byla v průměru o 20 % nižší než při současné konzumaci jídla. Absorbovatelnost vápníku z minerální vody je v zásadě identická s absorbovatelností z mléka. Prakticky stejná je absorbovatelnost vápníku vázaného s bikarbonátovým, resp. sulfátovým iontem. Pravidelné pití minerální vody s vysokým obsahem vápníku je spojeno s vyšší hustotou minerálů v kostech a se sníženými postmenopauzálními ztrátami kostní hmoty. Minerální vody s vysokým obsahem vápníku je možno považovat za nutričně hodnotné, protože vápník je v dostatečné míře biologicky využíván. Více informací na adrese 

http://www.rssl.com/OurServices/FoodENews/NewsLetter.aspx?ENewsletterID=170#4