Bezpečnost potravin

Mezinárodní potravinářský veletrh SIAL 2004

Vydáno: 26. 6. 2004
Autor:

Ve dnech 17. – 24. října 2004 se koná v Paříži veletrh SIAL 2004, na němž se očekává přes 5 200 vystavovatelů ze stovky zemí.

Ve dnech 17. – 24. října 2004 se koná v Paříži (v severním výstavišti Villepinte) mezinárodní potravinářský veletrh SIAL 2004 (Salon International de L’Alimentation), na němž se očekává účast více než 5 200 vystavovatelů ze stovky zemí (celková výstavní plocha je přes 200 000 m2). Největší účast bude mít jako obvykle Francie (28 %) a evropské země, ale stále se zvyšuje počet vystavovatelů z dalších kontinentů (především z Asie a Jižní Ameriky).

Vedle veletrhu v Paříži, se od r. 1997 v lichých letech koná SIAL v poněkud menších rozměrech i v dalších světadílech, kde se ho zúčastňují především vystavovatelé z tamějších teritorií. V r. 2005 se jedná o SIAL Montréal (13. – 15. 4. v Montrealu), SIAL China (18. – 20. 5. v Shanghaii) SIAL Mercosur (15. – 18. 9. v Rio de Janeiro).

Veletrh v Paříži bude uspořádán jednak formou národních a regionálních (22 francouzských) expozic v halách 1 až 4, jednak podle potravinářských komodit  (a samostatně biopotraviny) v halách 4B, 5A, 5B a 6, a v předsálí haly 6 bude umístěna expozice „Trendy a inovace“. Posledně jmenovaná expozice souhrnně zdůrazní hlavní směry budoucího trhu s potravinami a zvlášť zajímavé vybrané nové výrobky. Do této expozice mohou vystavovatelé určité své výrobky nabídnout a komise sestaví kolekci, která bude vystavena. Jedním z výrazných trendů je stravování  mimo domov.
Vystavovatelům se v rámci služeb poskytovaných pořadatelem nabízí možnost umístit na webové stránky inzeráty, kterými budou hledáni obchodní zástupci pro příslušnou firmu v zahraničí.
Obohacením veletrhu bude expozice „kulinářského designu“, kde budou letos k vidění připravené plody moře.
Oceňování nejlepších výrobků proběhne na několika úrovních. Letošní novinkou bude: „Líbilo se porotě“ (nejzvláštnější výrobky) a dále „Hlasování návštěvníků“. Klasickou cenou veletrhu je „Zlatý SIAL“ („SIAL d´Or“), který znamená ocenění komerčního úspěchu, který příslušný výrobek dosáhl za období od minulého SIALu. Porota složená z novinářů z odborných časopisů z 27 zemí vybírá úspěšné výrobky na základě ankety prováděné ve velkodistribuci podle stanovených kriterií. Porota uděluje jeden Zlatý SIAL pro každou výrobkovou kategorii (celkem 12), jeden pro zúčastněnou zemi (celkem 27) a jeden „celkový“. Předání „SIAL d´Or“ proběhne 18. 10. 2004 v 18 h. Výsledky jsou již od června známy. Za ČR bude odměněna společnost Nestlé Česko za úspěšnou čokoládovou cukrovinku „Modré z nebe“.

V rámci nepřímé podpory exportu organizuje Ministerstvo zemědělství ČR národní expozice  na vybraných mezinárodních  veletrzích a výstavách. Na tyto formy účasti MZe ČR finančně přispívá vystavovatelům na pronájem výstavní plochy a plně hradí  doprovodnou propagaci.  Pro rok  2004  byla schválena účast na  akcích uvedených zde.
Společnou expozici na veletrhu SIAL v Paříži bude mít ČR v hale č. 2, a sice na ploše 2krát 132 m2 (patrové uspořádání). Kromě toho se některé firmy budou prezentovat v expozicích podle komodit. Účast několika firem je již projednána, k přihlášení dalších vystavovatelů je nejvyšší čas. Zajišťováním české expozice a účasti českých vystavovatelů byla pověřena společnost M.I.P. Group (Ing. Frk, www.mip.cz).
Účelem účasti na veletrhu je uvedení firem, značek a výrobců do povědomí odborné (76 % návštěvníků) i laické veřejnosti (1 400 novinářů z 58 zemí), navazování kontaktů a uzavírání obchodů. Vystavovatelé z ČR by měli využít veletrh mj. jako příležitost k představení národních specialit, které by nyní mohly získat trvalou pozici na trhu v EU.
Celkovým dopadem veletrhu je všestranné rozšíření informací o současném a pravděpodobném budoucím vývoji v příslušných oborech.

Další informace najdete na stránkách http://www.sial.fr

Kontaktní adresa pro zajištění účasti návštěvníků veletrhu.

Zpracováno podle prezentace konané v Praze 24. 6. 2004