Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference VITAMÍNY 2004 – Cílená nutriční terapie

Vydáno: 31. 5. 2004
Autor:

Ve dnech 13. - 15. 9. 2004 se v Aule University Pardubice koná mezinárodní konference VITAMINS 2004 - TARGETED NUTRITIONAL THERAPY

Hlavním tématem konference je cílená nutriční terapie, budou diskutovány moderní technologie, které umožňují vyrobit definovaným způsobem potraviny zvláštního určení, dále možnosti současné analytické instrumentace monitorovat na molekulové úrovni, co vlastně a v jakém množství lidé jedí a současně sledovat u konkrétního člověka, jak se mění jeho metabolismus na základě měření hladin koncentrací konkrétních látek v těle v určitém čase. V průběhu konference si lze prohlédnout si výstavu odborných knižních publikací. Prezentace na konferenci budou zahrnovat následující tématické okruhy:

  • Cílená nutriční terapie, sportovní výživa, doplňky výživy
  • Analytické metody a techniky přípravy vzorků pro analýzu biologických materiálů, potravin, potravinových doplňků, krmiv a kosmetických přípravků
  • Elektroaktivní látky v pivu, vínu, čaji, kávě, koření a medu, jejich možný pozitivní vliv na lidské zdraví
  • Chemie lidského chování, závislosti, zdravotní rizika užívání vitamínů, potravin zvláštního určení a potravinových doplňků
  • Oxidační stres, markery oxidačního poškození, měření NO a OH radikálů in vivo
  • Ochrana proti volným radikálům, vitaminy C, E, karotenoidy, vitamin A, koenzym Q 10 Homocystein, kyselina listová, vitaminy B
  • Flavonoidy a polyfenoly, přirozený výskyt a obohacené potraviny
  • Fytoestrogeny, isoflavony a rizika hormonální terapie
  • Kosmetika, protektivní mechanizmy

Kontakt:
Ing. Aleš Horna, CSc.
Radanal, s.r.o.,
Okružní 613, Pardubice
Mobil: 603 440 318
Tel/fax: 466 650 618, 466651171
E-mail: horna@radanal.cz