Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference o inovacích v oblasti potravin a zdraví

Vydáno: 9. 1. 2006
Autor:

Uskuteční v Malmö (Švédsko) ve dnech 25.–27. října 2006.

Nové koncepce potravin založené na vědeckých poznatcích představují důležitý prostředek v boji proti zdravotním poruchám souvisejícím se stravou (např. obezita, diabetes). Této problematice se bude věnovat IFHIC 2006 (International Food & Health Innovation Conference 2006),  která se uskuteční v Malmö (Švédsko) ve dnech 25.–27. října 2006. Organizátorem je Skäne Food Innovation Network.

Konference bude zahrnovat plenární sekci zaměřující se na zdravotní dopady nových koncepcí potravin a dvě paralelní sekce: jednu se zaměřením na výživu (“Preventivní a terapeutický potenciál nových koncepcí potravin”), druhou na inovace (“Potravinářské inovační systémy”). Více informací o konferenci je v příloze.

Příloha : IFHIC 2006 – informační leták [pdf ; 261574 bytů]

 

Food Science and Technology 39, 2006, č. 1, s. II