Bezpečnost potravin

Mezinárodní konference „Chemical Reactions in Foods IX (CRF 2023): Chemistry & nutrition science beyond smart food designing“

Vydáno: 30. 5. 2023
Autor: VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je hlavním organizátorem 9. mezinárodní konference „Chemical Reactions in Foods IX (CRF 2023): Chemistry & nutrition science beyond smart food designing“, kterou pořádá ve spolupráci s University of Piemonte Orientale (UPO), Novara, Itálie a Wageningen University & Research (WUR), Nizozemsko, a pod záštitou Food Chemistry Division, EuCheMS. Prof. Marco Arlorio, UPO a Prof. Vincenzo Fogliano, WUR jsou spolu-předsedy konference.

Konference se koná 13. – 15. září 2023 v Praze, v konferenčním centru Masarykovy koleje. Jedná se o již devátou akci v řadě série CRF, předchozí ročníky byly organizovány v letech 1992-2017, tradičně v Praze.

V průběhu odborného programu konference CRF 2023 se přední odborníci zaměří, v rámci níže uvedených témat, na prezentaci nejnovějších vědeckých poznatků o reakcích složek potravin během zpracování a skladování, a jejich vlivu na kvalitu a bezpečnost produktů a zdraví konzumentů:

  • SUROVINY PRO VÝROBU POTRAVIN

Faktory ovlivňující obsah / strukturu esenciálních a jiných biologicky aktivních sloučenin; změny při posklizňové manipulaci; strategie screeningu bioaktivity a kombinování s „omics“ daty; výběr surovin prvotřídní kvality; podmínky související se vznikem/ztrátami „zdraví prospěšných“ sloučenin, hodnocení stability

  • ZPRACOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Nové poznatky o reakčních drahách a interakcích složek potravin za různých podmínek zpracování / skladování vedoucí ke změnám jakostních atributů, se zvláštním zaměřením na Maillardovu reakci; pokročilé analytické strategie pro hloubkové studie hlavních i menších změn složení živin; predikční modely

  • STRATEGIE PRO ZLEPŠENÍ KVALITY, BEZPEČNOSTI A PRODLOUŽENÍ TRVANLIVOSTI

Současné trendy ve výrobě, zpracování, balení a distribuci potravin; výhody a omezení nových „šetrných“ technologií zpracování; kritické srovnání s konvenčními přístupy z hlediska nutriční hodnoty, senzorické kvality a bezpečnosti; nové analytické techniky charakterizující tyto parametry

  • ADITIVA POTRAVIN A JINÉ PŘIDANÉ SLOŽKY

STRATEGIE PRO SNÍŽENÍ HLADIN KONTAMINANTŮ A REZIDUÍ V POTRAVINÁCH

Reakce a interakce potravinářských aditiv, látek určených k aromatizaci a dalších složek v potravinových matricích; prevence tvorby procesních kontaminantů; mechanismus, který stojí za snížením hladin kontaminantů / reziduí napříč řetězcem výroby potravin

  • NOVÉ POTRAVINY, ROSTLINY A DOPLŇKY POTRAVIN

POTRAVINY BUDOUCNOSTI & UDRŽITELNOST POTRAVIN

Nové zdroje bílkovin – perspektivy do budoucna; rostliny a byliny – strategie testování bioaktivity a bioprospekce; složení a charakterizace bezpečnosti; ověřování / odhalování podvodů; sledovatelnost původu; testování trvanlivosti; řešení pro využití potravinového odpadu a meziproduktů; procesy pro izolaci složek potravin

Informace o mezinárodní konferenci CRF 2023 jsou k dispozici na webových stránkách www.crf2023.eu.

Předsedkyně konference Prof. Jana Hajšlová, Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zdroj: VŠCHT