Bezpečnost potravin

Meze spotřeby sladkostí

Vydáno: 14. 1. 2004
Autor:

Ze studie provedené ve Výzkumného ústavu pro výživu dětí v Dortmundu vyplynulo, že vysoké výživově-fyziologické kvality stravy lze u dětí a mládeže dosáhnout, když příjem cukru tvoří 6 až 12 % energetického příjmu.

Vědci z Výzkumného ústavu pro výživu dětí (FKE)v Dortmundu se pokusili odpovědět na otázku, zda lze stanovit meze přípustné konzumace sladkostí dětmi. Při výzkumu postupovali dvěma cestami. Jednak postupovali formou dotazníků s údaji o spotřebě získanými od dětí a mládeže ve věku 2 až 18 let (průzkum skutečného stravování), jednak na základě výživové koncepce vztažené na potraviny (koncepční výživový postup). V prvním případě se porovnávala spotřeba cukru a sladkostí uváděná ve stravovacích protokolech vyznačujících se vysokou kvalitou výživy (n = 2 725) a nízkou kvalitou výživy (n = 2 395). Kvalita výživy byla vyjádřena „indexem živin“ (součet dosažených výživových doporučení pro jednotlivé živiny). Ve druhém případě se jako referenční pro hodnocení spotřeby cukru použila optimální smíšená strava „optimiX“.
Zatímco přívod cukru v optimální stravě dětí činil 6 % energetického příjmu, ze stravovacích protokolů vycházely mnohem vyšší skutečně dosahované hodnoty, které se jen nepatrně lišily, ať šlo o stravu s vysokou (příjem cukru tvořil 12 % energetického příjmu) nebo nízkou kvalitou výživy (13 %). Ve skutečné stravě je zvýšená kvalita stravy dosahována i v důsledku značné četnosti konzumace obohacených potravin, což nebylo bráno v úvahu při sestavování optimální smíšené stravy.
Z výsledků vyplynulo, že je možné dosáhnout vysoké výživově-fyziologické kvality i při vyšším příjmu cukru. Pro děti a mládež (v Německu) je tak navrženo rozmezí doporučeného příjmu cukru 6 až 12 % energetického příjmu.
Ernährungs-Umschau, 50, 2003, č. 11, s. 449-450