Bezpečnost potravin

Metody detekce EHEC v potravinách

Vydáno: 29. 12. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Přehledová studie popisuje nejmodernější laboratorní metody a komerční soupravy pro detekci EHEC kmenů přítomných v potravinách.

Séroskupina enterohemoragických baktérií Escherichia coli (EHEC) determinuje globální výskyt alimentárních onemocnění a zůstává jedním z hlavních problémů pro populaci a pro potravinářský průmysl. Tyto kmeny způsobují celou škálu gastrointestinálních chorob od průjmů až po hemoragické kolitidy, hemolyticko-uremický syndrom a trombotickou trombocytopenickou purpurou. Sérotyp O157:H7 se vyskytuje v potravinách podstatně častěji než sérotypy non-O157 (jiné než O157), a také je mnohem častěji původcem alimentárních onemocnění. Globální potravinářský výzkum se proto zaměřuje na tento sérotyp, i když bylo prokázáno, že role E. coli non-O157 je významnější než se dosud myslelo. Jedná se o séroskupiny O26, O55, O91, O103, O111, O118, O145. Některé zdroje uvádějí, že je 20 až 50 % EHEC infekcí způsobeno sérotypy non-O157.
EHEC jsou charakteristické extrémně nízkými infekčními dávkami – studie u E. coli O157:H7 uvádějí hodnoty infekční dávky nižší než 100 KTJ a v rozmezí 20 až 700 KTJ. Vedle klasických kultivačních, biochemických a imunologických metod jsou k detekci EHEC díky jejich vysoké citlivosti a specifitě stále více používány molekulární metody.
Metody molekulární detekce, založené na DNA vzorcích a PCR, se používají k detekci virulence genů a specifických genů asociovaných do různých séroskupin. Většina výzkumů je zaměřena na E. coli O157:H7, pro které je používána validovaná standardní metoda ISO 16654/2001. Pokud jde o metody používané pro E. coli nonO157, existuje návrh Evropského výboru pro normalizaci (CEN), který by mohl ustanovit v blízké budoucnosti první standard pro EHEC non-O157. Přehled podrobně mapuje metody od klasických až po nejmodernější technicky vyspělé a také metody standardní společně s komerčními soupravami pro detekci EHEC v potravinách.
Sidari, R. – Caridi, A.
Methods for Detecting Enterohaemorrhagic Escherichia Coli in Food
Food Reviews International, 27, 2011, č. 2, s. 134-153
Objednávka kopie článku