Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Metodika EFSA pro hodnocení rizika směsí chemických látek do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Metodika EFSA pro hodnocení rizika směsí chemických látek

Vydáno: 27.3.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA vypracoval harmonizovaný rámec pro hodnocení kombinovaných účinků chemických směsí v potravinách a krmivech.

Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypracoval harmonizovaný rámec pro hodnocení potenciálních „kombinovaných účinků“ chemických směsí v potravinách a krmivech, který může být používán ve všech vědeckých panelech EFSA.  Díky této metodice mají vědci EFSA v případě potřeby k dispozici nástroje pro hodnocení směsí chemických látek, které tak doplňují současné zákonné požadavky EU na hodnocení jednotlivých chemických látek. 

Lidé, zvířata a životní prostředí mohou být vystaveni účinkům většího množství chemických látek ("chemických směsí") z různých zdrojů. Porozumět tomu, jak se chemické látky ve směsi chovají, je velmi složité a komplexní, a také počet možných kombinací je obrovský.  Proto Vědecký výbor EFSA vyvinul praktický vědecký nástroj pro hodnotitele rizik, který má být oporou a zdrojem informací i manažerům rizik.

Milník v hodnocení rizika chemických látek

Dr. Tobin Robinson, vedoucí Vědeckého výboru EFSA a oddělení Nových rizik (Emerging Risks Unit) řekl: „Tento důležitý předěl navazuje na několikaleté období přípravných prací úřadu EFSA a evropských a mezinárodních partnerů. Aby byla metodika dobře použitelná v praxi, uspořádali jsme v roce 2018 veřejnou konzultaci, ve které jsme obdrželi více než 300 komentářů; a do procesu tvorby vodítek jsem zapojili zainteresované strany.

„Některé z těchto principů a nástrojů používáme již nyní, například pro skupiny pesticidů a skupiny kontaminantů. Když vidíme, že je potřeba použít přístup pro hodnocení směsí chemických látek, nový harmonizovaný rámec nám dává lepší a kvalitnější možnosti provedení.“

Jak vodítka fungují

Přístup vychází ze stávajících metod a mezinárodních zkušeností s hodnocením potenciálních rizik chemických směsí.

Profesor Christer Hogstrand, předseda Pracovní skupiny pro chemické směsi, prohlásil: „Hodnocení směsí se dělá obdobně, jako když se zabýváme jednotlivými látkami. Obvykle nejdříve určíme, kdo je vystaven expozici - lidé, hospodářská zvířata nebo volně žijící zvířata (jako jsou ptáci a včely) - a jak mnoho. Pak odhadneme toxicitu směsi nebo jejích jednotlivých složek. Nakonec kvantifikujeme riziko porovnáním kombinované expozice a kombinované toxicity.

„Často sečteme dávky pro běžné účinky, abychom odhadli celkové riziko. Někdy se však chemické látky „vzájemně ovlivňují“, což znamená, že se jejich toxicita zvyšuje nebo snižuje. Takovéto interakce jsou celkem neobvyklé, ale vyžadují kontrolu, zejména pokud se toxicita zvyšuje. Nová vodítka nám umožňují takto pracovat s každou chemickou směsí, kterou se zabýváme.“

Podpora rozhodovacích orgánů

„Nakonec,“ řekl Robinson, „tento harmonizovaný rámec je navržen tak, aby byl podporou pro manažery rizik v EU a na vnitrostátní úrovni, aby mohli činit erudovaná rozhodnutí v situacích, kdy je třeba zvážit kombinovanou expozici více chemickým látkám.“

Nízká informovanost veřejnosti

Výzkumná studie úřadu EFSA z roku 2018 ukazuje, že v EU je povědomí široké veřejnosti o chemických směsích poměrně nízké. Úřad EFSA vyvinul nový interaktivní multimediální nástroj, který má pomoci lidem porozumět hlavním tématům a pojmům, jako je „kombinovaná expozice“ a „kombinovaná toxicita“.

Komunikátorům rizik a sociálním vědcům studie poskytuje užitečná fakta o chemických směsích a chemických látkách v potravinách.

 

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021