Bezpečnost potravin

Metoda na stanovení vitaminu B12 

Vydáno: 17. 5. 2007
Autor: pospisilova

V Readingu (RSSL) byla vypracovaná metoda na stanovení vitaminu B12 s citlivostí 0,02 µg na 100 ml, což vyhovuje při dávkování tohoto vitaminu do nápojů v koncentracích 0,1 až 0,02 µg na 100 ml.

            Mnoho funkčních nápojů obsahuje vitamin B12, který se přidává v množství 0,1 až 0,2 μg na 100 ml. Tyto hladiny jsou nižší než je stanovitelnost této látky ve většině laboratoří. Při nutričním značení pak vzniká problém uvádět látku, která není běžným postupem stanovitelná. Proto pracovní skupina expertů v Readingu (Reading Scientific Service Ltd – RSSL) vyvinula metodu pro kvantitativní stanovení vitaminu B12 s citlivostí 0,02 μg na 100 ml. Metoda využitá přístrojové vybavení Biacore, které se používá i při stanovení ostatních vitaminů skupiny B, jako jsou biotin a kyselina listová. Bližší podrobnosti k metodě nejsou uvedeny.