Bezpečnost potravin

Methods in Agricultural Chemical Analysis: Practical Handbook

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Methods in Agricultural Chemical Analysis: Practical Handbook / N.T. Faithfull.- 1. vyd. Wallingford : CABI Publishing, 2002. - 266 s., ISBN 0-85199-608-6 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90816

Referenční příručka obsahuje informace o nejvhodnějších postupech pro analýzu zemědělských materiálů (půd, kompostů, rostlinných materiálů, krmiv, rostlinných složek (celulosy, ligninu, stopových prvků), hnojiv a biologických látek. Publikace je koncipována jako laboratorní příručka, která obsahuje popis 60 různých metod. U každé metody je podrobně vysvětlen postup, jsou uvedeny podrobnosti o nezbytném přístrojovém vybavení, příslušné chemické reakce, rozpis chemikálií a postup výpočtu. Cílem autorů publikace je, aby i uživatelé s malou zkušeností s prací v laboratoři mohli bez problémů provádět analýzy a získat hodnověrné výsledky. Publikace je cenným informačním zdrojem pro pracovníky zajišťující analytické zázemí v zemědělské prvovýrobě a pro vědecké pracovníky na univerzitách a výzkumných ústavech se zaměřením na zemědělský výzkum nebo aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Více informací o publikaci včetně obsahu je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.