Bezpečnost potravin

Měření hladiny těžkých kovů v mořských plodech

Vydáno: 2. 12. 2010
Autor:

Zkouška kvality laboratoří co do přesnosti měření hladiny těžkých kovů v mořských plodech prokázala, že pracují dobře.

foto z stoch.xchg Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Centre European Commission) publikovalo novou studii v jejímž rámci testovalo v celosvětovém měřítku schopnosti laboratoří měřit obsah těžkých kovů (arzenu, kadmia, olova, mědi, methylrtuti, anorganického arzenu) v mořských plodech. Výsledky zkušebního testu byly celkově pozitivní – 80 až 96 % laboratoří v závislosti na jednotlivých hodnocených těžkých kovech obdrželo uspokojivé skóre. Tento výsledek potvrzuje účinnou ochranu spotřebitelů konzumujících mořské plody v EU, kde je zakotven v legislativě obsah olova, kadmia a celkové mědi.
 
57 laboratoří z 29 zemí se dobrovolně rozhodlo nechat v rámci výkonnostního testu prověřit kvalitu svých měření. Každá z laboratoří umístěných po celém světě obdržela kontrolní vzorek, ve kterém musela stanovit koncentraci těžkých kovů. Naměřené hodnoty měly laboratoře za úkol zaslat zpět do JRC.
 
Measuring heavy metals in seafood: Laboratories worldwide perform well