Bezpečnost potravin

Méně salmonel ve venkovním chovu

Vydáno: 14. 10. 2010
Autor:

Prasata chovaná venku jsou podle nových vědeckých výsledků odolnější vůči salmonelám.

Podle výsledků aktuální dánské studie Ústavu výživy technické univerzity (DTU) se vyskytuje u deseti procent prasat z konvenčních chovů kontaminace salmonelami, zatímco u zvířat z biochovů je to pouze u sedmi procent a u jatečných prasat z venkovního chovu dokonce pouhých 4,8 procenta.
 
Tyto výsledky jsou podle dánských vědců velmi zajímavé, protože v alternativních systémech chovu prasat je obtížnější udržet hygienu a protože jsou zvířata často vystavena nebezpečí přenosu infekcí. Možná že na zvířata chovaná venku působí i jiné faktory, které mohou snižovat vnímavost jejich organismu zvířat na infekční tlak.
 
Tyto vlivy a mechanismy bude nutné přesněji objasnit a využít v boji se salmonelami i v jiných provozních jednotkách. V rámci studie byla také vyzdvižena důležitost cílené strategie vedoucí k redukci kontaminace salmonelami. Díky aplikaci preventivních opatření, k nimž patří striktní dodržování hygienického řetězce stejně jako podávání krmných dávek se stabilizujícím vlivem na střevní trakt, je možné výrazně snížit riziko kontaminace chovů prasat salmonelami.
 
Weniger Salmonellen bei Outdoor-Haltung
Dlz primus schwein, 2010, č. 9, s. 5