Bezpečnost potravin

Materiály v kontaktu s potravinami

Vydáno: 2. 9. 2006
Autor:

Obsáhlý přehled dokumentů Evropské komise týkajících se nejrůznějších hledisek (legislativa, zpravodaj, kontakty, návody aj.).

Materiály v kontaktu s potravinami
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50965 ; Vydáno : 31.8. 2006 ; Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Alexandra Kvasničková
Obsáhlý přehled dokumentů Evropské komise týkajících se nejrůznějších hledisek (legislativa, zpravodaj, kontakty, návody aj.).
Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) Evropské komise uveřejnilo na svých internetových stránkách souhrnnou informaci – dokumenty týkající se materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami (Food Contact Materials). Je možné zde najít následující informace:
 
* Přehled o národní legislativě jednotlivých členských států (E-25)
* Zpravodaj, který informuje zainteresované subjekty o současných aktivitách Evropské komise na poli materiálů v kontaktu s potravinami a o termínech akcích.
* Přehled zkratek a jejich vysvětlení (termíny použité v různých dokumentech)
* Adresy evropských a národních autorit
* Kontakty na evropské profesní organizace
* Otázky a odpovědi (zejména k legislativně EU)
* Legislativa EU a jednotlivých zemí
* Praktická příručka o materiálech v kontaktu s potravinami (153 stran)
* Přehledný dokument o statusu látek notifikovaných Evropské komisi (297 stran)
* Látky uvedené ve směrnicích EU
* Příprava žádosti pro vyhodnocování látky v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)