Bezpečnost potravin

Máte čisté ruce?

Vydáno: 25. 11. 2004
Autor:

Lidské ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem a tudíž představují největší riziko kontaminace potravin.

Na obrázku publikovaném na www.1st-in-handwashing.com/ jsou lidské ruce představeny jako „farma na nebezpečné mikroby, které mohou vyvolat onemocnění z potravin“.  Lidské ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem a tudíž představují největší riziko kontaminace potravin.
Důkladné mytí rukou by měla být naprostá samozřejmost pro všechny, zvláště pak pro pracovníky v potravinářském průmyslu. Výsledky průzkumů však stále potvrzují, že tuto povinnost mnoho lidí zanedbává a podceňuje.  Například, podle jedné americké studie, které se zúčastnilo 7 000 respondentů, mytí rukou po výměně dětské pleny potvrdilo 78 % dotázaných, před přípravou pokrmů a jídlem 81 %.  Téměř 48 % dotázaných přiznalo, že si nemyje ruce po kontaktu s domácím mazlíčkem, 33 % při kašli nebo rýmě a 22 % po kontaktu s penězi. Také další americká studie zaměřená na dodržování osobní hygieny po použití veřejné toalety odhalila, že ze 2 129 dotázaných si  myje ruce POUZE  74 % žen a JEN 61 % mužů.  Díky nedostatečnému nebo nesprávnému  mytí rukou se každoročně jen např. v USA setkalo s infekční gastroenteritidou (zánětem žaludku a střevního traktu, který se obvykle projevuje průjmem) asi 1 mln osob. Na léčbu osob, na jejichž  onemocnění  se přímo „podílely“ špinavé ruce, bylo vynaloženo 400 mln $, 60 000 nemocných bylo léčeno v nemocnicích, 250 osob zemřelo.

Odborníci vytipovali pět nejběžnějších modelových situací, jak se špinavé a tudíž i kontaminované ruce  podílí na přenosu choroboplodných zárodků  v domácnosti

 • Ruce – potraviny: Nebezpečné mikroby přenáší ze špinavých rukou na potraviny především infikovaná osoba, která si neumyla ruce po použití toalety. Mikroby se tak jídlem přenášejí na všechny konzumenty, kteří pozřeli kontaminované jídlo.
 • Infikované dítě – ruce ostatních dětí: Pokud si osoba při výměně plen  dítěte, které trpí průjmem,  ihned neumyje ruce před kontaktem s dalším dítětem, mikroorganismy způsobující průjem mohou být přeneseny i na druhé dítě.
 • Potraviny – ruce – potraviny: Mikroby se mohou přenášet ze syrového  a tepelně neupraveného masa na ostatní potraviny např. saláty. Tepelnou úpravou (např. vařením nebo pečením) se mikroby v mase zničí, avšak potraviny (např. saláty), které se dále tepelně nezpracovávají zůstanou kontaminované.
 • Nos, ústa nebo oči – ruce – ostatní osoby: Mikroorganismy, které vyvolávají kašel, rýmu nebo jsou příčinou očních infekcí se mohou přenášet při kašli, smrkání či mnutí očí a mohou být tak dále přeneseny na ostatní členy rodiny nebo přátele
 • Potraviny – ruce – kojenci:  Mikroby z tepelně neupravených potravin se mohou přenést  na ruce a poté na kojence. Pokud rodič např. připravuje pokrm z čerstvého kuřete a neumyje si ruce před kontaktem s kojencem, může přenést choroboplodné zárodky např. salmonelu z potraviny na dítě.  

Jaké jsou tedy jednoduché zásady správného mytí rukou, které by měli dodržovat všichni v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí ? 

Kdy se musí mýt ruce?

 • když jsou ruce viditelně špinavé
 • po použití WC 
 • po smrkání, kýchání a kašlání (vždy,  pokud pro zakrytí úst použijeme  holou ruku) 
 • před a po jídle, pití, kouření nebo manipulaci s potravinami,
 • po kontaktu se syrovým masem
 • při jakémkoliv přerušení kuchyňské práce a při jakékoliv změně druhu kuchyňské práce (např. při přechodu od práce se syrovým masem na práci s masem uvařeným, při přechodu od čištění syrové zeleniny na porcování knedlíků, od vytloukání vajec k porcování hotového jídla)
 • po práci s možnými kontaminovanými potravinami či předměty (např. dětskou plenou)
 • po likvidaci odpadků
 • po návštěvě  nebo ošetřování nemocné osoby
 • po kontaktu s domácími mazlíčky, zvířaty nebo likvidaci jejich exkrementů
 • Doporučený způsob mytí rukou

  • odložit všechny prsteny a ostatní šperky
  • ruce navlhčit v teplé vodě
  • ruce namydlit mýdlem
  • ruce důkladně umýt min. 20 s, nezapomenout na prostor mezi prsty, zápěstí a horní část ruky 
  • vyčistit nehty kartáčkem
  • ruce důkladně opláchnout
  • ruce osušit nejlépe papírovým ručníkem nebo horkým vzduchem
  • nedotýkat se znečištěných povrchů při opuštění WC

   


  (obr. převzat z http://www.ccohs.ca/…/diseases/ washing_hands.html)
  Státy investují ze státních rozpočtů poměrně velké prostředky na různé osvětové kampaně, které mají zvýšit informovanost veřejnosti a zabránit tak šíření epidemií nebo kontaminování potravinového řetězce.  Že se nejedná o banální problém, potvrzují i bohaté informační zdroje, které jsou k problematice „čisté ruce“ k  dispozici na internetu.   Např. Informační vzdělávací středisko pro nemoci z potravin Foodborne Illness Education Information Centre při Ministerstvu zemědělství a Federálním úřadu pro potraviny v USA na svých domovských stránkách zveřejnilo odkazy na materiály (články, videopořady, prezentace), které se přímo týkají této problematiky.
  Propagace mytí rukou může být i předmětem podnikání, jak dokazuje i podnikatelský záměr   jedné americké firmy HandWashing.org, která nabízí materiály ke školení, informační plakáty a brožury, odpovídající loga  nebo  prezentace v programu Power Point.