Bezpečnost potravin

Maso s přídavkem sóji snižuje cholesterol

Vydáno: 29. 7. 2002
Autor:

hovězí maso fortifikované sójovými fytosteroly, snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu, hovězí maso zdroj vitaminu B12, zinku a niacinu

Výzkumný tým pracovníků fakulty potravinářské vědy a výživy Státní univerzity v Iowě  nedávno zjistil, že suplementace potravin rychlého občerstvení (fast food) vitaminy s antioxidační aktivitou může minimalizovat potenciální riziko vysokoenergetické stravy. Dalším cíleným šetřením bylo prokázáno, že přídavek sójových fytosterolů k libovému mletému hovězímu masu má významný vliv na snižování hladiny cholesterolu. Výzkumu, který trval čtyři týdny se zúčastnilo 34 mužů se zvýšenou hladinou cholesterolu. Náhodně vybraná skupinka mužů dostávala rozemleté libové hovězí maso (15 % tuku), zbývající muži konzumovali mleté hovězí s 2,7 g fytosterolů. U skupiny, která dostávala hovězí s fytosteroly bylo konstatováno významné snížení obsahu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a dalších sérových lipidů, z čehož lze usuzovat, že fortifikované rozemleté  libové hovězí maso je zdravější, nízkotučnou alternativou jiných, v současné době dostupných potravin suplementovaných fytosterolem. V porovnání s kontrolní skupinou se hladina celkového cholesterolu u testované skupiny snížila o 9,3 %, hladiny LDL-cholesterolu poklesla o 14,6 %. Poměr celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu se během sledovaných čtyř týdnů snížil o 9,1 %. Fytosterolový extrakt ze sójových bobů, použitý k obohacení libového mletého hovězího masa byl velmi podobný extraktu používanému k fortifikování v současné době prodávaných margarinových pomazánek. Předchozí výzkumy stravy obsahující margariny obohacené sójovým fytosterolem vykazovaly obdobné snížení sérových lipidů jako posledně prováděné výzkumy. Ovšem jestliže se margarinové pomazánky použijí způsobem uplatněným při výzkumu, dodají organismu denně navíc 12–17 g tuku, který není žádným nutričním přínosem. Autoři zdůrazňují, že mleté hovězí maso je hlavním zdrojem proteinu pro mladé dospělé muže a je důležitým zdrojem vitaminu B12, niacinu a zinku. Fortifikování mletého hovězího masa fytosteroly může být nenásilným a účinným způsobem vyřešení problému obezity bez nutných a zásadních změn ve stravování. Výsledky výzkumu jsou publikovány v červencovém čísle časopisu American Journal of Clinical Nutrition.
http://www.ajcn.org/