Bezpečnost potravin

Masné výrobky – kvalita, zdravotní nezávadnost a zacházení s nimi

Vydáno: 4. 12. 2002
Autor:

srovnání kvality v ČR a EU, zdravotní nezávadnost, falšování masných výrobků, zacházení

Seminář
Datum: 12.12.2002 9:00
Místo: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2

Na semináři budou porovnávány masné výrobky po stránce jejich kvality v České republice
a Evropské unii. Účastníci semináře budou seznámeni s kritérii zdravotní nezávadnosti masných výrobků, zacházení s nimi, ale i problematikou falšování masných výrobků.

Pořádá:
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Rytířská 10
110 00 Praha 1
tel: 224 239940
fax: 224 239941
e-mail: seminare@spotrebitele.cz ;

Cena: 500,- Kč

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-semináře, 3.12.2002 (Mik)